Home > EU Documents in the Sejm > EU Affairs Committees of Previous Terms > Komisja Europejska Sejmu RP IV kadencji

 

logo be

AAA Print

Komisja Europejska Sejmu RP IV kadencji

ZADANIA

„Do zakresu działania Komisji Europejskiej należą sprawy dotyczące procesu integracji europejskiej – w tym rozpatrywanie projektów ustaw dostosowawczych oraz opiniowanie projektów ustaw co do zgodności z prawem Unii Europejskiej – a także sprawy realizacji umów międzynarodowych w tym zakresie.”
Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (M.P. 2002 nr 23 poz. 398 z późn. zm.)

„Art. 2.1. Komisja Europejska prowadzi prace do dnia zakończenia postępowań w sprawach skierowanych do niej przed dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
(...)
Art. 2.3. Komisja Europejska ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie później niż 31 lipca 2004 r.
Art. 3. Do dnia powołania Komisji do Spraw Unii Europejskiej jej zadania wykonuje Komisja Europejska.”

SKŁAD KOMISJI