Home > Debates of the Sejm on EU Affairs > Debates of the Sejm - 6th term

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Debates of the Sejm - 6th term

VI kadencja, 95. posiedzenie w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2011

 • Informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (stenogram)


VI kadencja, 91. posiedzenie w dniach 27-29 kwietnia 2011

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas prezydencji belgijskiej) (druk nr 4005) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 4051) (stenogram)


VI kadencja, 87. posiedzenie w dniach 16-18 marca 2011

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku (stenogram)

VI kadencja, 83. posiedzenie w dniach 19-20 stycznia 2011

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. (druki nr 3567 i 3590) (stenogram)

VI kadencja, 80. posiedzenie w dniach 14-16 grudnia 2010

 • Informacja ministra spraw zagranicznych na temat wstępnych priorytetów i programu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku oraz wystąpienie przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (stenogram)

VI kadencja, 78. posiedzenie w dniach 23-26 listopada 2010

 • Informacja bieżąca w sprawie przygotowań Polski do przejęcia prezydencji w UE (stenogram)


VI kadencja, 74. posiedzenie w dniach 22-24 września 2010

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druki nr 3339 i 3357) (stenogram)

VI kadencja, 72. posiedzenie w dniach 4-6 sierpnia 2010


VI kadencja, 70. posiedzenie w dniach 7-8 lipca 2010

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druki nr 3000 i 3054) (stenogram)

VI kadencja, 66. posiedzenie w dniach 5-7 maja 2010

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o roli Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 2617) (stenogram)
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach postępowania organów i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 2926) (stenogram)
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 2949) (stenogram)
 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 3000) (stenogram)
 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas prezydencji szwedzkiej) (druk nr 2809) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2826) (stenogram)

VI kadencja, 64. posiedzenie w dniach 7-9 kwietnia 2010

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku. (stenogram)

VI kadencja, 58. posiedzenie w dniach 6-8 stycznia 2010

 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2480 i 2581). (stenogram)

VI kadencja, 52. posiedzenie w dniach 21-23 października 2009

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas prezydencji czeskiej) (druk nr 2285) (stenogram)

VI kadencja, 46. posiedzenie w dniach 14-17 lipca 2009

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druki nr 1614 i 2184). (stenogram)

VI kadencja, 41. posiedzenie w dniach 6-8 maja 2009

 • Informacja bieżąca w sprawie projektu Partnerstwa Wschodniego (stenogram)

VI kadencja, 40. posiedzenie w dniach 21-24 kwietnia 2009

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej) (druk nr 929) (stenogram)
 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej) (druk nr 1697) (stenogram)

VI kadencja, 35. posiedzenie w dniach 11-13 lutego 2009

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2009 r. (stenogram)

VI kadencja, 34. posiedzenie w dniach 21-23 stycznia 2009

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie rezolucji wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druki nr 732 i 1585). (stenogram)
 • Informacja rządu na temat zasadności przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 roku (druk nr 1601). (stenogram)

VI kadencja, 28. posiedzenie w dniach 5-7 listopada 2008

 • Informacja bieżąca w sprawie przygotowań Polski do prezydencji w Unii Europejskiej przedstawiona na wniosek Klubu Poselskiego Lewica. (stenogram)

VI kadencja, 24. posiedzenie w dniach 7-10 października 2008

 • Informacja w sprawie planów rządu dotyczących stanu przygotowań Polski do wejścia do strefy euro w 2011 r. przedstawiona na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. (stenogram)

VI kadencja, 19. posiedzenie w dniach 9-11 lipca 2008


VI kadencja, 15. posiedzenie w dniach 7-9 maja 2008

 • Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r. (stenogram)

VI kadencja, 14. posiedzenie w dniach 23-25 kwietnia 2008

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej) (druk nr 272) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 335) (stenogram)

VI kadencja, 12. posiedzenie w dniu 1.04.2008


VI kadencja, 10. posiedzenie w dniach 12-13 marca 2008

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 280).
  (stenogram)
 • Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 280). (stenogram)

VI kadencja, 9. posiedzenie w dniach 27-29.02.2008

 • Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (druk nr 235). (stenogram)

wróć do góry