Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wyzwania polityczne i środki...

 

logo be

AAA Drukuj

Wyzwania polityczne i środki budżetowe Unii Europejskiej, 2007-2013

4-5.04.2005, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Aleksander Czuż – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP (przewodniczący Podkomisji ds. Nowej Perspektywy Finansowej); pos. Krystyna Skowrońska – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP (wiceprzewodnicząca Podkomisji ds. Nowej Perspektywy Finansowej); sen. Ewa Serocka – Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA

DOKUMENTY DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM

1. Projekt sprawozdania w sprawie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013.

2. Dokumenty Komisji tymczasowej do spraw wyzwań polityki i środków budżetowych rozszerzonej Unii 2007-2013:

3. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Budowanie naszej wspólnej przyszłości. Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, COM(2004) 101.