Strona główna > Traktaty

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Traktaty

1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY (WERSJE SKONSOLIDOWANE) *

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane 2016 - z interaktywnym spisem treści
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana 2016 - z interaktywnym spisem treści
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2016

2.TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 1992
Traktaty rzymskie: TEWEA, TEWG, Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich i inne, 1957
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż 1951

3. TRAKTATY AKCESYJNE

Spis treści

Traktat o przystąpieniu Chorwacji, 2012
Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii, 2005
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, 2003
Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii, 1994
Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii, 1985
Traktat o przystąpieniu Grecji, 1979
Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, 1972

4INNE

Spis treści

Traktat z Lizbony, 2007
Decyzja Rady zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, 2002
Traktat z Nicei, 2001
Traktat z Amsterdamu, 1997
Akt zmieniający protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 1993
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 1992
Jednolity Akt Europejski, 1986
Konwencja z Schengen, 1985
Traktat z Grenlandii, 1984
Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, 1976
Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe, 1975
Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 1975
Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe, 1970
Traktat fuzyjny, 1965
Protokół w sprawie Antyli Niderlandzkich, 1962
Treaty amending the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, 1956

5. ARCHIWUM - NIEAKTUALNE WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATÓW

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2012
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2012
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wersja skonsolidowana, 2012
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2012
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2010
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2010
Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 2010
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2010
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2008
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2008
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersje skonsolidowane 2006 - z interaktywnym spisem treści
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską wersja skonsolidowana 2006
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana 2006
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, 2004


1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY (WERSJE SKONSOLIDOWANE)

wróć do góry

2. TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

 • Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7.02.1992
  Dz. Urz. WE 1992 C 191, s. 1 [niedostępny w języku polskim]
  Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. II, s. 492
 • Traktaty rzymskiepdf
  (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich i inne), Rzym, 25.03.1957 [Konwencja została uchylona przez Traktat z Amsterdamu]
  Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw, Załącznik nr 2 do nru 90, 30.04.2004, poz. 864, T. I, s. 10
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż, 18.04.1951 [Traktat wygasł 23.07.2002 r.] pdf

wróć do góry

3. TRAKTATY AKCESYJNE

wróć do góry

 4. INNE

wróć do góry

5. ARCHIWUM

wróć do góry

* Tekst skonsolidowany (ujednolicony) nie stanowi źródła prawa i służy wyłącznie do celów informacyjno-dokumentacyjnych.

Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 1