Strona główna > Konferencja w sprawie przyszłości...

 

logo-spanish-pr

AAA Drukuj

Konferencja w sprawie przyszłości Europy - ciąg dalszy Opublikowano: 31.08.2023

9 maja 2022 r. Konferencja w sprawie przyszłości Europy (KoPE) zakończyła prace. Konferencja była trwającym rok wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji i państw członkowskich, podczas którego Europejczycy debatowali na temat wyzwań, priorytetów i przyszłości Europy.
Obywatele europejscy ze wszystkich środowisk i zakątków Unii, a zwłaszcza młodzi Europejczycy, dyskutowali w ramach paneli obywatelskich na szczeblu krajowym i europejskim, dzielili się pomysłami na wielojęzycznej platformie cyfrowej, podczas obrad zgromadzenia plenarnego z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Rady UE i Komisji, wszystkich parlamentów narodowych, Komitetu Regionów, przedstawicieli samorządów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron na temat kształtu przyszłej Unii Europejskiej.
9 maja współprzewodniczący KoPE, Roberta Metsola, przewodnicząca PE, prezydent Emmanuel Macron w imieniu Rady UE i Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, otrzymali od współprzewodniczących zarządu KoPE (przedstawicieli ww. trzech instytucji) końcowe sprawozdanie z wyników konferencji. Sprawozdanie koncentruje się na 49 propozycjach reformy, które obejmują ponad 320 środków w ramach 9 tematów: zmiany klimatyczne i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; cyfrowa transformacja; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport.
Trzy instytucje zastanowią się teraz – każda w ramach swoich kompetencji – jakie działania następcze podejmą w odniesieniu do propozycji. Jesienią 2022 ma odbyć się spotkanie, podczas którego obywatele otrzymają informację o tym, w jaki sposób instytucje UE zamierzają wdrożyć zalecenia konferencji.

W załączonych plikach publikujemy linki do podstawowych dokumentów, informacji i ważniejszych opracowań obejmujących:

  1. Etap przygotowań oraz samej konferencji (do 9 maja 2022) pdf
  2. Okres pokonferencyjny (po 9 maja 2022) pdf

Słowa kluczowe: Unia Europejska, dalszy rozwój UE, polityki UE, reforma instytucjonalna, parlament narodowy