Strona główna > Konferencja w sprawie przyszłości...

 

chorwacja logo

AAA Drukuj

Konferencja w sprawie przyszłości Europy 2020-2022 Opublikowano: 16.03.2020

16 lipca 2019 Ursula von der Leyen, ówczesna kandydatka na przewodniczącą Komisji, przedstawiła w Parlamencie Europejskim propozycję zorganizowania Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którą następnie rozwinęła w swoich Wytycznych politycznych dla Komisji. Projekt Komisji ze stycznia br. opiera się na założeniu, że konferencja będzie oddolnym forum otwartym na społeczeństwo obywatelskie, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz parlamenty i inne podmioty. Obrady mają być zorganizowane wokół dwóch równoległych wątków: najważniejszych kwestii określonych w 6 priorytetach politycznych Komisji i w strategicznym programie Rady Europejskiej oraz zagadnień związanych z procesami demokratycznymi i sprawami instytucjonalnymi.

Do debaty o konferencji włączyły się: Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, ośrodki badawcze i świat akademicki. W chwili obecnej dyskusja dotyczy przede wszystkim koncepcji i celów konferencji, a także jej struktury, mandatu i harmonogramu. Do rozstrzygnięcia pozostają też zakres udziału parlamentów narodowych, sposób zorganizowania uczestnictwa obywateli i zapewnienia skutecznych działań następczych.

Instytucje UE przedstawiły swoje stanowisko w sprawie konferencji lub rozpoczęły debatę:

  • Parlament Europejski: rezolucja z 15 stycznia 2020 (2019/2990(RSP)),
  • Komisja: komunikat COM(2020) 27, 22 stycznia 2020,
  • Rada Europejska: dyskusja w dn. 12 grudnia 2019, Konkluzje,
  • Rada do Spraw Ogólnych: dyskusja w dn. 28 stycznia 2020, Outcome of the Council meeting.

Konferencja ma się rozpocząć 9 maja 2020 i potrwać dwa lata.

W załączonym pliku publikujemy linki do podstawowych dokumentów i ważniejszych opracowań dotyczących konferencji. pdf


Słowa kluczowe: Unia Europejska, dalszy rozwój UE, polityki UE, reforma instytucjonalna, parlament narodowy