Strona główna > Bibliografie > Pozycja parlamentów narodowych w UE... > Parlamenty narodowe w UE - nowości

 

logo prez port

AAA Drukuj

Parlamenty narodowe w UE - dokumenty i publikacje od 2017 roku09.07.2018

DOKUMENTY

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2017/2010(INI)), 18.04.2018.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (2016/2149(INI)), 28.03.2018.
 • Sprawozdanie śródokresowe za 2016 r. Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w UE, 07.04.2017.
 •  WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 • Ciucci M., Hagelstam K., Lehofer W.: The role of national parliaments in the European Semester for economic policy coordination, „Analiza", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 05.04.2018.
 • Elo R.: Involvement of the National Parliaments in SCPs and NRPs – 2014, 2015 and 2016, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.01.2017.
 • Fromage D.: Subsidiarity as a Means to Enhance Cooperation between EU Institutions and National Parliaments, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 08.03.2017.
 • Kreilinger V.: Strengthening parliamentary voices in the EU's multi-level system, „Policy Paper ", no.226, Notre Europe - The Jacques Delors Institute, 11.06.2018.
 • Remac M.: Working with national parliaments on EU affairs, „Badanie", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 03.10.2017.
 • The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges, Study for the AFCO Committee, 2017.
 • Terrinha L. H.: The Legisprudential Role of National Parliaments in the European Union, „Briefing", Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 10.03.2017.

  KSIĄŻKI

 • Barrett G.: The evolving role of national parliaments in the European Union Ireland as a case study, Manchester 2018.
 • Bottner R., Grinc J.: Bridging Clauses in European Constitutional Law Legal Framework and Parliamentary Participation, Cham 2018.
 • Grimm D.: The Role of National Parliaments in the European Union, [w:] The constitution of European democracy, Oxford 2017.
 • The Italian parliament in the European Union (ed. by N. Lupo and G. Piccirilli), Oxford 2017.
 • Jančić D. (ed.): National parliaments after Lisbon Treaty and the euro crisis. resilience or resignation?, Oxford 2017.
 • National and regional parliaments in the EU-legislative procedure post-Lisbon : the impact of the early warning mechanism (ed. by Anna Jonsson Cornell and Marco Goldoni), Oxford 2017
 • Winzen T.: Constitutional preferences and parliamentary reform explaining national parliaments' adaptation to european integration, Oxford 2017.
 •