Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Trzecie wspólne spotkanie...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Trzecie wspólne spotkanie parlamentarne na temat strategii lizbońskiej

5-6.02.2007, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Danuta Jazłowiecka, pos. Lech Kołakowski – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Artur Zawisza – Komisja Gospodarki Sejmu RP; pos. Tadeusz Cymański – wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Marek Waszkowiak – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA

DOKUMENTY DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM

Materiał informacyjny przygotowany w związku z trzecim wspólnym posiedzeniem parlamentarnym w sprawie strategii lizbońskiej w dniach 5-6 lutego 2007 r.