Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Trzecie wspólne spotkanie...

 

logo be

AAA Drukuj

Trzecie wspólne spotkanie parlamentarne na temat przyszłości Europy: razem..., ale jak?

11-12.06.2007, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jarosław Kalinowski – Wicemarszałek Sejmu RP; pos. Piotr Gadzinowski – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA