Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wspólne spotkanie parlamentarne na...

 

logo be

AAA Drukuj

Wspólne spotkanie parlamentarne na temat zmian klimatycznych: sprostanie wyzwaniom

1-2.10.2007, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Piotr Cybulski – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP; pos. Andrzej Markowiak – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Jarosław Chmielewski – Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA