Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wspólne spotkanie parlamentarne na...

 

logo be

AAA Drukuj

Wspólne spotkanie parlamentarne na temat Bałkanów Zachodnich: europejska perspektywa dla Europy Południowo-Wschodniej

26-27.05.2008, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Dariusz Lipiński – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Leon Kieres – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA