Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wspólne spotkanie parlamentarne -...

 

logo be

AAA Drukuj

Wspólne spotkanie parlamentarne - Europa: migracja i integracja

10-11.09.2008, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP; pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Edward Siarka – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Zbigniew Cichoń – Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA