Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Wspólne spotkania parlamentarne > Wspólne spotkanie parlamentarne -...

 

logo be

AAA Drukuj

Wspólne spotkanie parlamentarne - New deal na rzecz ożywienia gospodarki europejskiej

16-17.02.2009, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Tadeusz Iwiński – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Eryk Smulewicz – członek Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA