Strona główna > Ustawy wykonujące prawo UE

 

logo be

AAA Drukuj

Ustawy wykonujące prawo UE

Procedury związane z wnoszeniem i uchwalaniem ustaw wykonujących prawo UE reguluje Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Regulamin Sejmu.