Strona główna > Bibliografie > Debaty tematyczne Komisji ds. UE > Traktat Konstytucyjny

 

logo be

AAA Drukuj

Traktat Konstytucyjny

Publikacje drukowane

Książki

 1. Barcz J.: Przyszły Traktat konstytucyjny: granice kompromisu w dziedzinie podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, Warszawa 2004.
 2. Barcz J., Mik C., Nowak-Far A.: Ocena Traktatu Konstytucyjnego: wyzwania dla Polski, Warszawa 2003.
 3. The constitutional revision in today's Europe (red. G. Amato, G. Brabant, E. Venizelos), London 2003.
 4. La constitution de l'Europe (red. P. Magnette), Brussels 2002.
 5. Une constitution pour l'Europe? (red. R. Dehousse), Paris 2002.
 6. Defarges P.M.: La „Constitution” européenne en question, Paris 2004.
 7. Die Entstehung einer europäischen Verfassungsordnung: Das Ineinandergreifen von nationalem und europäischem Verfassungsrecht (red. J. Schwarze), Baden-Baden 2000.
 8. Häberle P.: Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden 2002.
 9. Kleger H., Karolewski I., Munke M.: Europäische Verfassung: Zum Stand der europäischen Demokratie im Zuge der Osterweiterung, Münster 2002.
 10. Lequiller P.: La Constitution européenne: le pari gagné de la Convention sur l'avenir de l'Europe, Paris 2003.
 11. Loth W.: Entwürfe einer Europäischen Verfassung: eine historische Bilanz, Bonn 2002.
 12. The post-Nice process: towards a European Constitution? (red. P. A. Zervakis, P. J. Cullen), Baden-Baden 2002.
 13. Ustrojowo-polityczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej (red. K. Karbowska, A. Wnukowska), Pułtusk 2004.
 14. Weiler J. H. H.: Chrześcijańska Europa: konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Poznań 2003.
 15. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 16. Abp Henryk Muszyński ocenia projekt Traktatu Konstytucyjnego, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 10, s. 3-4.
  Artykuł dostępny w Internecie
 17. Bangemann M.: Czy Unia Europejska potrzebuje konstytucji?, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s. 3-7.
 18. Barcz J.: Konstytucja dla Europy – wprowadzenie do dyskusji, „Polska w Europie”, 2002, nr 1(39), s. 89-99.
 19. Barcz J.: Traktat konstytucyjny przyszłej Unii Europejskiej: główne problemy prawne, „Wspólnoty Europejskie”, 2002, nr 7/8 (130/131), s. 12-17.
  Artykuł dostępny w Internecie
 20. Berthu G.: Konstytucja dla eurokratów, nie dla narodów, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 5, s. 113-125.
  Artykuł dostępny w internecie
 21. Buttiglione R.: Chrześcijańskie korzenie Europy, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 5, s. 135-138.
  Artykuł dostępny w Internecie
 22. Buttiglione R.: Religia i wolność religijna w debacie na temat konstytucji Unii Europejskiej, „Biuletyn OCIPE”, 2002, nr 9, s. 3-8.
 23. De Charentenay P.: Traktat konstytucyjny, „Europe Infos”, 2003, nr 51, s. 6-7.
  Artykuł dostępny w Internecie
 24. COMECE apeluje o uwzględnienie odniesienia do chrześcijaństwa w Konstytucji Europejskiej, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 10, s. 1-2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 25. Coughlan J.: Konstytucja znów żyje, „Europe Infos”, 2004, nr 59, s. 3.
  Artykuł dostępny w Internecie
 26. Coughlan J.: Pluralizm preambuł, „Europe Infos”, 2004, nr 59, s. 6-7.
  Artykuł dostępny w Internecie
 27. Coughlan J.: Religia a przyszłość Europy, „Europe Infos”, 2003, nr 45, s. 6-7.
  Artykuł dostępny w Internecie
 28. Coughlan J.: Rewolucja w dziedzinie obrony, „Europe Infos”, 2003, nr 51, s. 3.
  Artykuł dostępny w Internecie
 29. Ćwiek J.: Europejska Konstytucja Ludowa, „Unia & Polska”, 2003, nr 4 (99), s. 22.
 30. Episkopat Polski apeluje do UE w sprawie Traktatu Konstytucyjnego, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 10, s. 2-3.
  Artykuł dostępny w Internecie
 31. Gontarski W.: Stany Zjednoczone Europy?, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s. 24-29.
 32. Hambura S.: Konstytucja Europejska a invocatio dei, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s.30-32.
 33. Hambura S., Muszyński M.: Projekt wstępny Traktatu Konstytucyjnego, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s. 54-59.
 34. Hannan D.: Dlaczego jesteśmy przeciwko konstytucji europejskiej?, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 4, s. 177-181.
 35. Heatcoat-Amory D.: Co konstytucja europejska oznacza dla Wielkiej Brytanii, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 3, s. 87-112.
 36. Jan Paweł II: Europa nie może ignorować swego chrześcijańskiego dziedzictwa, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 3, s. 75-78.
 37. Jesień L.: Europejskie wyzwania dla Polski, Zeszyty „Polska w Europie”, 2002, nr 4 (42), s. 93-114.
  Artykuł dostępny w Internecie
 38. Karolewski I. P.: Europa, demokracja, konstytucja, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s. 8-15.
 39. Konstytucja dla Europy - modele i opcje, „Przegląd Środkowoeuropejski”, 2003, nr 31-32, s. 10-11.
  Artykuł dostępny w Internecie
 40. Konstytucja według Romano Prodiego, „Przegląd Środkowoeuropejski”, 2002, nr 31/32, s. 11.
  Artykuł dostępny w Internecie
 41. Kościoły przyjmują projekt Konstytucji Unii Europejskiej. Komunikat prasowy COMECE i KEK, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 6, s. 10.
  Artykuł dostępny w Internecie
 42. Kruk M.: Projektowanie konstytucji europejskiej, „Gazeta Sądowa”, 2003, nr 1, s. 7-10.
  Artykuł dostępny w Internecie
 43. Krukowski J.: Podmiotowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 2, s. 5-8.
  Artykuł dostępny w Internecie
 44. Leinemann F.: Konstytucyjne puzzle, „Europe Infos”, 2003, nr 48, s. 2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 45. Leinemann F.: Na początku brakuje pewnego imienia, „Europe Infos”, 2003, nr 47, s. 2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 46. Leinemann F.: Obecność religii, „Europe Infos”, 2003, nr 51, s. 2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 47. Leinemann F.: O bardziej aktywną demokrację w Unii, „Europe Infos”, 2003, nr 49, s. 2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 48. Lesaar H.: Konstytucja Unii Europejskiej – ostrożny optymizm, „Europe Infos”, 2004, nr 58, s. 2.
  Artykuł dostępny w Internecie
 49. Lipowicz I.: Fundamenty stabilności przyszłej Europy, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 10, s. 4-1.
  Artykuł dostępny w Internecie
 50. Mazurkiewicz P.: Naród w debacie nad traktatem konstytucyjnym UE, „Biuletyn OCIPE”, 2004, nr 1 (78), s. 4-9.
  Artykuł dostępny w Internecie
 51. Mądel K.: Wskazania katolickiej nauki społecznej a nowy traktat konstytucyjny Unii Europejskiej, „Biuletyn OCIPE”,, 2003, nr 1, s. 1-7.
  Artykuł dostępny w Internecie
 52. Mądel K.: Wskazania katolickiej nauki społecznej a nowy traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Część II, „Biuletyn OCIPE”,, 2003, nr 6, s. 5-9.
  Artykuł dostępny w Internecie
 53. Menkes J.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy, „Studia Europejskie”, 2001, nr 2, s. 25-44.
  Artykuł dostępny w Internecie
 54. Muszyński M.: Karta jako element przyszłej konstytucji dla Europy, „Prawo europejskie i międzynarodowe”, 2002, nr 1 (1), s. 16-23.
 55. Parzymies S.: Polska wobec projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, 2003, nr 2, s. 92-129.
 56. Paszyński M.: Po szczycie UE w Brukseli – podzielone opinie w Polsce, „Wspólnoty Europejskie”, 2004, nr 1 (147), s. 10-18.
 57. Popiel R.: Dyskusyjna konstytucja, „Unia & Polska”, 2003, nr 5 (100).
 58. Przedstawiciele Kościołów europejskich o integracji i Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej. Wspólny komunikat prasowy COMECE i KEK – 14 października 2003, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 11, s. 3-4.
  Artykuł dostępny w Internecie
 59. Romanowski M.: Auf dem Weg zu einer europaischen Verfassung, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”, 2003, nr 1-2 (2-3).
 60. Roszkowski W.: Przeszłość i przyszłość Europy, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2003, nr 3, s. 69-74.
 61. Schauer K.: Bóg i Kościoły, „Europe Infos”, 2003, nr 48, s. 3.
  Artykuł dostępny w Internecie
 62. Smyk K.: Pozycja Polski w Radzie Unii Europejskiej – ustalenia Traktatu Nicejskiego a podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w projekcie Traktatu Konstytucyjnego, „Wspólnoty Europejskie”, 2003, nr 7/8 (142), s. 8-14.
 63. Surdej A.: Problemy instytucjonalizacji zarządzania gospodarką europejską w pracach nad Konstytucją Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2003, nr 2 (12), s. 27-44.
 64. Trujillo J.: Ryzykowna debata, „Unia & Polska”, 2003, nr 6 (101), s. 11.
 65. Uznanie religijnego dziedzictwa Europy w projekcie Konstytucji Unii Europejskiej. Komunikat prasowy COMECE, „Biuletyn OCIPE", 2003, nr 6, s. 10-11.
  Artykuł dostępny w Internecie
 66. Wittbrodt E.: Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej a Europejska Wspólnota Wartości, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 6, s. 2-5.
  Artykuł dostępny w Internecie
 67. Zoll A.: Prawa obywatelskie w konstytucji Unii Europejskiej, „Biuletyn OCIPE”, 2003, nr 2, s. 1-4.
  Artykuł dostępny w Internecie
 68. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 69. 25 member states pledge to sign EU Constitution in June, „European Insight”, 2004, nr 1060, s. 3-4.
 70. Aschenbrenner J., de Búrca G.: The development of European constitutionalism and the role of the EU Charter of Fundamental Rights, „The Columbia Journal of European Law”, 2003, R. 9, nr 3, s. 355-382.
 71. Birkinshaw P.: A constitution for the European Union, „European Public Law”, 2004, R. 10, nr 1, s. 57-84.
 72. Blanquer J.-M.: Le projet de Constitution européenne. Entre pacte fédératif et ordre constitutionnel coopératif, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 5, s. 1275-1279.
 73. Blumann C.: Quelques réflexions sur le projet de Constitution de l'Union européenne, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 5, s. 1269-1273.
 74. De Búrca G.: The constitutional challenge of new governance in the European Union, „European Law Review”, 2003, R. 28, nr 6, s. 814-839.
 75. Chalmers D.: A Constitution whose bottle is definitely half-full and not half-empty, „European Law Review”, 2003, R.28, nr 4, s. 449-450
 76. Chaltiel F.: Constitution européenne et coopérations renforcées – A propos des travaux de la Convention, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2003, nr 468, s. 290-292.
 77. Chaltiel F.: Propos sur l’idée d Constitution européenne, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2002, nr 463, s. 650-651.
 78. Chaltiel F.: Une Constitution pour l’Europe, An I de la République européenne, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2003, nr 471, s.493-502.
 79. The Convention on the Future of Europe, „European Access”, 2002, nr 2, s. 19-21.
 80. Craig P.: Competence: clarity, conferral, containment and consideration, „European Law Review”, 2004, R.29, nr 3, s. 323-344.
 81. Cremona M.: The Draft Constitutional Treaty: External relations and external action, „Common Market Law Review”, 2003, R. 40, nr 6, s. 1347-1366.
 82. Dashwood A., Dougan M., Hillion C., Johnston A., Spaventa E.: Draft Constitutional Treaty of the European Union and related documents, „European Law Review”, 2003, R.28, nr 1, s. 3-38.
 83. Davies G.: The post-Laeken division of competences, „European Law Review”, 2003, R.28, nr 5, s. 686-698.
 84. Dougan M.: The Convention’s Draft Constitutional Treaty: bringing Europe closer to its lawyers?, „European Law Review”, 2003, R. 28, nr 6, s. 763-793.
 85. Dutheil de la Rochere J.: L’avenir de l’Union européenne et le débat constitutionnel français, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2002, R. 118, nr 1-2, s. 403-422.
 86. Editorial comments: Giscard’s constitutional outline, „Common Market Law Review”, Haga, 2002, R. 39, nr 6, s. 1211-1215.
 87. Eeckhout P.: The EU Charter of Fundamental Rights and the federal question, „Common Market Law Review”, 2002, R. 39, nr 5, s. 945-994.
 88. The failure to reach agreement on the EU Constitution – Hard questions (editorial comments), „Common Market Law Review”, 2004, R. 41, nr 1, s. 1-4.
 89. Friel R.: Providing a constitutional framework for withdrawal from the EU: article 59 of the draft European constitution, „International & Comparative Law Quarterly”, 2004, R. 53, nr 2, s. 407-428.
 90. Grard L.: “Traité constitutionnel”, une réalité juridique, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 5, s. 1259-1263.
 91. Haltern U.: Pathos and Patina: The Failure and Promise of Constitutionalism in the European Integration, „European Law Journal”, 2003, R. 9, nr 1, s. 14-44.
 92. Historical deal sealed on Europe’s first constitution, „European Insight”, 2004, nr 1072, s. 6-8.
 93. Jan P.: Introduction: La Constitution européenne: l’an I d’une Fédération européenne d’États-nations, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 5, s. 1253-1257.
 94. Kokott J., Rüth A.: The European Convention and its Draft Treaty establishing a Constitution for Europe. Appropriate answers to the Laeken questions?, „Common Market Law Review”, 2003, R. 40, nr 6, s. 1315-1345.
 95. Koutrakos P.: Constitutional indiosyncrasies and political realities: the emerging security and defence policy of the European Union, „The Columbia Journal of European Law”, 2003, R. 10, nr 1, s. 69-96.
 96. Lang J.: Declarations, regional authorities, subsidiarity, regional policy measures, and the Constitutional Treaty, „European Law Review”, 2004, R.29, nr 1, s. 94-105.
 97. Lenaerts K., Desomer M.: Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: Values, objectives and means, „European Law Review”, 2002, R.27, nr 4, s. 377-407.
 98. Lenaerts K., Desomer M.: New models of constitution-making in Europe: The quest for legitimacy, „Common Market Law Review”, 2002, R. 39, nr 6, s. 1217-1253.
 99. Lenaerts K., Gerard D.: The structure of the Union according to the Constitution for Europe: the emperor is getting dressed, „European Law Review”, 2004, R.29, nr 3, s. 289-322.
 100. Loughlin M.: The Constitution of Europe: the new “Kulturkampf”?, „European Law Review”, 2004, R. 29, nr 4, s. 557-569.
 101. Louis J.-V.: L’Union européenne dans le projet de Constitution, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 5, s. 1265-1268.
 102. Mayer F. C.: La charte européenne des droits fondamentaux et la constitution européenne, „Revue Trimestrielle de Droit Européen”, 2003, R. 39, nr 2, s. 175-196.
 103. Mehdi R.: L’Union européenne et le fait religieux. Éléments du débat constitutionnel, „Revue française de droit constitutionnel”, 2003, nr 54, s. 227-248.
 104. Moussis N.: Réussir la Constitution: l’adopter, puis l’adapter a la majorité, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2004, nr 476, s. 151-152.
 105. Pernice I.: Integrating the Charter of Fundamental Rights into the Constitution of the European Union: practical and theoretical propositions, „The Columbia Journal of European Law”, 2003, R. 10, nr 1, s. 5-48.
 106. Pernice I.: Multilevel constitutionalism in the European Union, „European Law Review”, 2002, R.27, nr 5, s. 511-529.
 107. Peters A.: European democracy after the 2003 Convention, „Common Market Law Review”, 2004, R. 41, nr 1, s. 37-85.
 108. Quermonne J.-L.: L’Union européenne entre “gouvernance” et “gouvernement” ou quelle Constitution pur une Fédération d’États-nations?, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2002, R. 118, nr 1-2, s. 393-402. 
 109. Robert X.: Dossier spécial: Constitution européenne, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2002, R. 118, nr 6, s. 1553-1606.
 110. Rossi L.: “Constitutionnalisation” de l’Union Européenne et de droits fondamentaux, „Revue Trimestrielle de Droit Européen”, 2002, R. 38, nr 1, s. 27-52.
 111. Scelo M.: Le Parlement Européen face a l’avenir de l’Europe – De la Convention européenne a l’adoption d’une Constitution pour l’Europe, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2002, nr 462, s. 578-582.
 112. Schmitz T.: Le peuple européen et son rôle lors d’un acte constituant dans l’Union européenne, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger”, 2003, R. 119, nr 6, s. 1709-1742.
 113. Schwarze J.: The Convention’s Draft Treaty establishing a constitution for Europe, „Common Market Law Review”, 2003, R. 40, nr 5, s. 1037-1045.
 114. Shaw J.: Flexibility in a “reorganized” and “simplified” treaty, „Common Market Law Review”, 2003, R. 40, nr 2, s. 279-311.
 115. Shaw J.: Process, Responsibility and Inclusion in EU Constitutionalism, „European Law Journal", 2003, R. 9, nr 1, s. 45-68.
 116. Snyder F.: Editorial: Is the European constitution dead?, „European Law Journal: review of European law in context”, 2004, R. 10, nr 3, s. 255-256.
 117. Timmermans C.: The constitutionalization of the European Union, „Yearbook of European Law”, 2003, R. 21, s.1-11.
 118. Turpin F.: L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne, „Revue Trimestrielle de Droit Européen”, 2003, R. 39, nr 4 s. 615-636.
 119. Walker N.: Constitutionalising Enlargement, Enlarging Constitutionalism, „European Law Journal: review of European law in context”, 2003, R. 9, nr 3, s. 365-385.
 120. Walker N.: Europe’s constitutional passion play, „European Law Review”, 2003, R. 28, nr 6, s. 905-908.
 121. Weiler J.: A constitution for Europe? Some hard choices, „Journal of Common Market Studies”, 2002, R. 40, nr 4, s. 563.
 122. Who’s afraid of two European presidents?, „Legal Issues of Economic Integration”, 2003, R. 30, nr 1, s.1-2.
 123. Wilkinson M.: Constituting Europe: Flexibility or Finalité, „Oxford Journal of Legal Studies”, 2002, R. 22, nr 1, s. 177-187.
 124. De Witte B.: Simplification and reorganization of the European treaties, „Common Market Law Review”, 2002, R. 39, nr 6, s. 1255-1287.
 125. Publikacje elektroniczne

  Centrum Stosunków Międzynarodowych

 126. Pytanie o Boga, wiarę i religię w Europejskiej Konstytucji (red. B. Nowak), „Materiały z seminariów i konferencji”, 2003.
 127. Fundacja "Polska w Europie"

 128. Barcz J.: Konstytucja dla Europy – wprowadzenie do dyskusji, „PwE”, marzec 2002, nr 39.
 129. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

 130. Parzymies S.: Projekt traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, „Stosunki Międzynarodowe”, 2003, nr 3-4 (t.28).
 131. Symonides J.: Karta Praw Podstawowych a konstytucja dla Europy, [w:] G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003.
 132. Instytut Spraw Publicznych

 133. Barcz J., Mik C., Nowak-Far A.: Review of the EU Constitutional Treaty: challenges for Poland, Institute of Public Affairs, 2003.
 134. Czaplicki M.: Konstytucja Unii Europejskiej - polityczne próby wyjścia z sytuacji patowej, „Analizy i Opinie”, marzec 2004, nr 21.
 135. Instytut Studiów Strategicznych

 136. S. Kurek: Wartości judeochrześcijańskie w preambule Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, „Komentarze ISS”, 2004, nr 1.
 137. Pieńkowski M., Słomczyński W., Życzkowski K.: W poszukiwaniu optymalnego systemu głosowania w Radzie Ministrów Unii Europejskiej, „Komentarze ISS”, 2004, nr 2.
 138. The Centre for European Policy Studies

 139. Baldwin R., Widgren M.: Decision-making and the Constitutional Treaty: will the IGC discard Giscard?, „CEPS Policy Brief”, August 2003, nr 37.
 140. Baldwin R., Widgren M.: The Draft Constitutional Treaty’s voting reform dilemma, „CEPS Policy Brief”, November 2003, No. 44.
 141. Kirsch W.: What is a fair distribution of power in the Council of Ministers of the EU?, CEPS Commentary, June 2004.
 142. Kurpas S., Crum B.: Counting the constitutional blessings, CEPS Commentary, June 2004.
 143. Centre for European Reform

 144. After the Brussels summit: what next for the EU?, „CER Policy Brief”, 17 December 2003.
 145. Béres P.: More power for the Parliament, „CER Bulletin”, April/May 2003, nr 29.
 146. The CER guide to the draft EU constitution, „CER Policy Brief”, October 2003.
 147. The CER guide to the EU's constitutional treaty, „CER Policy Brief”, July 2003.
 148. Grabbe H.: The EU will soon grow out of its new clothes, „International Herald Tribune”, 13 June 2003.
 149. Grabbe H.: The siren song of a two-speed Europe, „Financial Times”, 16 December 2003.
 150. Grant C., The Liberal Case for the Constitution, „Wall Street Journal”, 30 October 2003.
 151. Grant C., Keohane D.: A primer on the EU’s Constitution, „The Wall Street Journal”, 23 May 2003.
 152. Roma M.: Who's afraid of the charter of rights?, „CER Bulletin”, June/July 2004, nr 36.
 153. Townsend A., Can the EU achieve an area of freedom, security and justice?, „CER Opinion”, October 2003.
 154. Wanlin A.: The EU constitutional treaty: the final deal, briefing note, „CER Briefing Note”, 24 June 2004.
 155. Wanlin A.: The EU constitutional treaty: the state of play ahead of the summit, „CER Briefing Note”, 14 June 2004.
 156. European Institute of Public Administration

 157. Christiansen T., Gray M.: The European Commission and Treaty reform, „Eipascope”, 2003, nr 3.
 158. Duke S.: The Convention, the draft Constitution and external relations: effects and implications for the EU and its international role, „Working Paper”, 2003, No. W/2.
 159. European Integration online Papers - European Community Studies Association Austria

 160. Hofmann H.: A Critical Analysis of the new Typology of Acts in the Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, „European Integration online Papers”, 2003, No. 9.
 161. Schneider H.: The Constitution Debate, „European Integration online Papers”, 2003, No. 4.
 162. European Policy Centre

 163. Felsenthal D.S., Machover M.: Population and Votes in the Council of Ministers: Squaring the Circle, „EPC Issue Paper”, 15.01.2004, No. 10.
 164. Gerhard O.: Les Droits Fondamentaux dans le Futur Traité Constitutionnel, 22.06.2004.
 165. Grevi G.: The Constitutional Treaty: Democracy, Power and the Future - Views from Jens-Peter Bonde, Lamberto Dini, Peter Hain and Dimitrij Rupel, „Challenge Europe”, 2003, Issue 10.
 166. Grevi G.: Light and Shade of a quasi-Constitution, „EPC Issue Paper”, 23.06.2004, No. 14.
 167. Grevi G.: New Maps for a new debate on Europe, 5.01.2004
 168. Palmer J.: The Constitutional Treaty – opening the way to a core” Europe?, 20.06.2004.
 169. Rossi L.S.: What if the Constitutional Treaty is not ratified?, 30.06.2004.
 170. Schoutheete de Tervarent P.: The historical significance of the Draft Constitution, „Challenge Europe”, 2003, Issue 10.
 171. European Policy Institutes Network

 172. Bergström C.F.: Rotkirch M., Simply Simplification? - The Proposal for a Hierarchy of Legal Acts, SIEPS, June 2003.
 173. Bobinski K.: Nice or bust. The Polish position after the Brussels Summit, December 2003.
 174. For the Constitution of the European Union. Convergences, Divergences, Possible Paths (and a Few Proposals), Astrid, February 2003.
 175. Grevi G.: Time for a Government of the Union, The European Policy Centre, Working Paper, 10 April 2003.
 176. Hughes K.: A dynamic and democratic EU or muddling through again? Assessing the EU's Draft Constitution, „EPIN Working Paper”, July 2003, No. 8.
 177. Král D., Brinar I., Almer J.: Position of small countries towards institutional reform – from tyranny of the Small to directoire of the Big?, EPIN joint working paper, September 2003.
 178. European University Institute, The Robert Schuman Centre for Advanced Studies

 179. de Búrca G., de Witte B.: The delimitation of powers between the EU and Its Member States, „Policy Papers: Series on Constitutional Reform of the EU”, 2001, No. 3.
 180. Habermass J.: So, why does Europe need a Constitution? / Warum braucht Europa eine Verfassung?, „Policy Papers: Series on Constitutional Reform of the EU”, 2001, No. 2.
 181. Waddington L.: The expanding role of the equality principle in European Union law, „Policy Papers: Series on Constitutional Reform of the EU”, 2003, No. 4.
 182. de Witte B.: Ten reflections on the Constitutional Treaty for Europe, European University Institute, San Domenico di Fiesole, April 2003.
 183. EUROPEUM Institute for European Policy

 184. Král D.: And what if they do not buy it? Reflections on how to win the constitutional referenda and consequences of (non) ratification, EUROPEUM Institute for European Policy, May 2004.
 185. The Federal Trust

 186. Bengtson C.: National Parliaments in European decision-making: A real prospect or wishful thinking?, „Constitutional Online Papers”, 2003, No. 29.
 187. Brown T.: Achieving balance: Institutions and member States, „Constitutional Online Papers”, 2004, No. 1.
 188. Covell M.: European Union Constitution-making in Comparative Perspective, „Constitutional Online Papers”, 2003, No.30.
 189. Donnelly B.: Whither the Council?, „Constitutional Online Papers”, 2003, No. 37.
 190. Donnelly B., Hoffmann L.: All change or no change? Convention, constitution and national sovereignty, „European Policy Briefs”, November 2003, No. 1.
 191. Dougan M.: The Convention's Draft Constitutional Treaty: A 'Tidying-Up Exercise' That Needs Some Tidying-Up Of Its Own, „Constitutional Online Papers”, 2003, No. 27.
 192. Follesdal A.: Achieving Stability? Forms and Arenas of Institutional and National Balances in the Draft Constitutional Treaty, „Constitutional Online Papers", 2004, No. 5.
 193. Monks J.: Thoughts on Europe's Future, „Constitutional Online Papers”, 2004, No. 2.
 194. Nicolaidis K.: The New Constitution as European Demoi-cracy?, „Constitutional Online Papers”, 2003, No. 38.
 195. Tridimas T.: The European Court of Justice and the Draft Constitution: A Supreme Court for the Union?, „Constitutional Online Papers”, 2004, No. 5.
 196. White S.: European Constitution: what is new in the area of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation, „Constitutional Online Papers”, 2004, No. 7.
 197. Institut francais des relations internationales

 198. Lefebvre M.: L'Europe aura-t-elle sa Constitution?, "Policy Brief", janvier 2003, n° 1.
 199. Schild J.: La France, l'Allemagne et la Constitution européenne: un bilan mitigé, un leadership contesté, “Note du Cerfa”, mars 2004, n° 10.
 200. The Jean Monnet Program

 201. Mayer F.: The European Constitution and the Courts - Adjudicating European constitutional law in a multilevel system, "Jean Monnet Working Paper", 2003, no. 9.
 202. Roeben V.: Constitutionalism of Inverse Hierarchy: the Case of the European Union, "Jean Monnet Working Paper", 2003, no. 8.
 203. Uerpmann R.: International Law as an Element of European Constitutional Law: International Supplementary Constitutions, "Jean Monnet Working Paper", 2003, no. 9.
 204. Wessel R.A.: The Constitutional Relationship between the European Union and the European Community: Consequences for the Relationship with the Member States, "Jean Monnet Working Paper", 2003, no. 9.
 205. Wierne A.: Towards a Transnational Nomos - The Role of Institutions in the Process of Constitutionalization, "Jean Monnet Working Paper", 2003, no. 9.
 206. Konrad-Adenauer-Stiftung

 207. Referendum über den Verfassungsvertrag der Europäischen Union?, „Analysen und Argumente aus der Konrad-Adenauer-Stiftung“, 27 November 2003, Nr. 5.
 208. Scholz R.: Eine Verfassung für Europa - Zum Verfassungskonvent der Europäischen Union, „Auslandsinformationen”, 31 August 2003, Nr. 8.
 209. Notre Europe - Groupement d'études et de recherches

 210. A. Menon: Leading from Behind: Britain and the European Constitutional Treaty, "Research and European Issues", January 2004, no. 31.
 211. Quermonne J.-L.: The Question of a European Government, "Research and European Issues", November 2002, no. 20.
 212. Stiftung Wissenschaft und Politik

 213. Maurer A.: Die nationalen Parlamente im Europäischen Verfassungsvertrag. Anforderungen für die proaktive Ausgestaltung der Parlamente, „SWP-Diskussionspapier“, Mai 2004.
 214. Maurer A.: In guter Verfassung?, „SWP-Zeitschriftenschau“, 2004, Nr. 2.
 215. Maurer A., Kietz D.: Die neuen Rechte der nationalen Parlamente, „SWP-Diskussionspapier“, März 2004.
 216. Maurer A., Kietz D.: National Parliaments' New Competencies in the Monitoring of Compliance with the Principle of Subsidiarity, “SWP discussion paper”, August 2003.
 217. Maurer A., Schunz S.: Ratifikation durch Referendum? Europas Verfassung nach der Regierungskonferenz, „SWP Diskussionspapier“, November 2003.
 218. Maurer A., Stengel A.: Ein Referendum für Europas Verfassung?, „SWP Diskussionspapier“, Mai 2003.
 219. Mokre M., Pollak J., Puntscher Riekmann S., Slominski P.: The Peoples of Europe and the European Constitutional Treaty: On Legitimacy and Participation, „Strategy paper”; Austrian Academy of Sciences; ICE - Research Unit For Institutional Change and European Integration, 14.07.2003.
 220. Neuhold Ch., Vanhoonacker S., Maurer A.: Reforming the EU Institutions - Challenges for the Council, „Strategy paper“ University of Maastricht and Stiftung Wissenschaft und Politik, 14.07.2003.
 221. Smith J., Soar C.: Division of Competences in the European Union, „Strategy paper”, European Programme Royal Institute of International Affairs, 14.07.2003.
 222. Trans European Policy Studies Association

 223. Agostini M.V.: The Role of National Parliaments in the Future EU, "The International Spectator", October-December 2001, vol. 36, no. 4.
 224. Constitutionalism and Democratic Representation in the European Union, Austrian Academy of Sciences, ICE - Research Unti for Institutional Change and European Integration, Final report, April 2003.
 225. School of Politics & International Studies, Queen's University, Belfast
  (wcześniej poniższe publikacje były dostępne na stronach University of Manchester, Manchester School of Law)

 226. Bellamy R., Schoenlau J.: The Normality of Constitutional Politics: an Analysis of the Drafting of the EU Charter of Fundamental Rights, "Constitutionalism Web-Papers", 2003, nr 6.
 227. Follesdal A.: Drafting a European Constitution - Challenges and Opportunities, "Constitutionalism Web-Papers", 2002, nr 4.
 228. Pollak J.: Democracy and the Europan Constitution: Majority Voting and Small Member States, “Constitutionalism Web-Papers”, 2004, nr 4.
 229. Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht

 230. Di Martino A.: Schengen, Europol und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Verfassung der EU, "WHI Paper”, 2003, nr 13.
 231. Goring R. L.: Requirements for the Emerging European Constitution, "WHI Paper”, 2003, nr 2.
 232. Hänsch K.: Der Verfassungsentwurf für die Europäische Union nach der Regierungskonferenz, „FCE“, 2004, nr 2.
 233. Mayer F.: La Charte européenne des droits fondamentaux et la Constitution européenne, "WHI Paper”, 2003, nr 11.
 234. Mayer F.: Individualrechtsschutz im Europäischen Verfassungsrecht, „WHI Paper”, 2004, nr 9.
 235. Mayer F.: Macht und Gegenmacht in der Europäischen Verfassung, "WHI Paper”, 2003, nr 9.
 236. Pernice I.: Democratic Leadership in Europe: The European Council and the President of the Union, "WHI Paper”, 2003, nr 1.
 237. Pernice I.: Fondements du droit constitutionnel européen, 30 aout 2002.
 238. Pernice I., Mayer F.: La Costituzione integrata dell’Europa, "WHI Paper”, 2003, nr 7.
 239. Thym D.: The New Institutional Balance of European Foreign Policy in the Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, "WHI Paper”, 2003, nr 12.

wróć do góry