Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Dokumenty programowe KE > Debata parlamentarna nad dokumentami...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Debata nad dokumentami programowymi na 2011 rok

 1. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 3 marca 2011 r.
  Dyskusja na temat Programu prac Komisji na 2011 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego. 

  [Źródło: Biuletyn z 231. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej]

 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 28 stycznia 2011 r.
  Rozpatrzenie Programu prac Komisji na 2011 rok

  [Źródło: Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej, COM(2010) 623]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 grudnia 2010 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie programu prac Komisji na 2011 rok.
 4. [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca komunikatu Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011, P7_TA(2010)0481]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 23 listopada 2010 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2011 rok.
 6. [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad programem prac Komisji na rok 2011, 23.11.2010]