Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Spotkania komisji do spraw...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LEKSYKON Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

  1. Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, zainicjowane w 2005 roku, odbywają się zwykle dwa razy do roku, przed posiedzeniami COSAC, kolejno w każdym z państw uczestniczących we współpracy.
  2. Spotkania te służą analizie zagadnień zawartych w porządku kolejnego spotkania COSAC, wypracowywaniu stanowisk na posiedzenia COSAC i podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Polski parlament jest na nich reprezentowany przez członków prezydiów komisji właściwych do spraw europejskich Sejmu i Senatu.
  3. Konkluzje ze spotkań, przyjmowane w języku angielskim, są przesyłane do sekretariatu COSAC i dostępne na stronie internetowej COSAC, a w języku polskim także na stronie OIDE.
  4. Dotychczasowe spotkania były poświęcone zarówno zagadnieniom istotnym dla całej Unii (np.: swoboda przepływu pracowników, bezpieczeństwo energetyczne, ratyfikacja i wdrożenie postanowień Traktatu z Lizbony, kryzys finansowy, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, Brexit, reforma Europejskiego Systemu Azylowego), jak i tematom specyficznym dla regionu (np. Partnerstwo Wschodnie, strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, sytuacja na Ukrainie i Białorusi). Szczególną uwagę podczas obrad poświęcano, obok bieżących wydarzeń politycznych, zagadnieniom związanym z rolą parlamentów narodowych w UE, w tym kontroli zasady pomocniczości.

Aktualizacja: 16.05.2018