Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Partnerstwo Regionalne

 

logo be

AAA Drukuj

Partnerstwo Regionalne

W spotkaniach przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego biorą udział przewodniczący parlamentów: Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Polski. W Pradze, w 2004 roku, uczestnicy zaproponowali, aby uznać te spotkania za forum uzgadniania stanowisk szóstki przed Konferencją Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. W listopadzie 2007 w Budapeszcie przewodniczący parlamentów PR uzgodnili, że spotkania odbywać się będą jesienią (wcześniej odbywały się co pół roku). Do udziału w spotkaniach są zapraszani również przewodniczący innych parlamentów na zasadzie ad hoc.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy międzyparlamentarnej