Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Debata nad stanem Unii i programem...

 

logo be

AAA Drukuj

Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji na 2012 rok

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2012 rok w parlamentach narodowych
 2. [Informacje z bazy IPEX, COM (2011) 777]

 3. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 3 lutego 2012 r.
  Dyskusja na temat Programu prac Komisji na 2012 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego.
 4. [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2011) 777]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 listopada 2011 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2011 rok

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 28 września 2011 r.
  Debata w PE nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
 7. [List przewodniczącego Barroso do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, 28.09.2011]

 8. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 6 lipca 2011 r.
  Rezolucja dotycząca programu prac Komisji na 2012 rok
 9. [Obserawatorium Legislacyjne PE]

 10. XLV posiedzenie COSAC, Budapeszt, 29– 31 maja 2011 r.
  Debata ogólna na temat sytuacji w Unii Europejskiej
 11. [Opinia z XLV posiedzenia COSAC, 29-31.05.2011]