Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Debata nad stanem Unii i programem...

 

logo be

AAA Drukuj

Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji na 2011 rok

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2011 rok w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2010) 623]

 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 3 marca 2011 r.
  Dyskusja na temat Programu prac Komisji na 2011 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego
  [Biuletyn z 231. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej]

 3. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 28 stycznia 2011 r.
  Rozpatrzenie Programu prac Komisji na 2011 rok
  [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2010) 623]

 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 grudnia 2010 r.
  Rezolucja dotycząca komunikatu Komisji w sprawie Programu prac Komisji na 2011 rok
 5. [Obserawatorium Legislacyjne PE]

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 23 listopada 2010 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2011 rok

 7. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 7 września 2010 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
  [List Prezydenta Barroso do deputowanych do Parlamentu Europejskiego , 7.09.2010]
 8.  

  W związku z nowym cyklem programowania Komisji, na XLV spotkaniu w Budapeszcie w 2011 r. COSAC uzgodniła przeprowadzanie debat nad programem prac Komisji.

  Dokumenty COSAC: