Strona główna > Badanie pomocniczości > Procedura żółtej kartki > COM(2012) 130 - procedura żółtej...

 

logo be

AAA Drukuj

Procedura żółtej kartki - COM(2012) 130

Zgodnie z Protokołem [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, próg 18 głosów, stanowiący, na dzień 22.05.2013 r., minimum niezbędne do uruchomienia procedury żółtej kartki, parlamenty narodowe osiągnęły po raz pierwszy podczas rozpatrywania:

COM(2012) 130 wersja ostateczna
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Proces legisalcyjny: EUR-Lex    Obserwatorium Legislacyjne

  • Data przyjęcia projektu przez Komisję Europejską – 21.03.2012
  • Data przekazania ostatniej wersji językowej projektu – 27.03.2012
  • Termin badania pomocniczości – 22.05.2012

12 parlamentów narodowych / izb parlamentów narodowych, dysponujących łącznie 19 głosami, przesłało uzasadnioną opinię w terminie:
Sejm (PL, 1 głos), Izba Reprezentantów (BE, 1 głos), Folketing (DK, 2 głosy), Eduskunta (FI, 2 głosy), Senat (FR, 1 głos), Izba Deputowanych (LU, 2 głosy), Saeima (LV, 2 głosy), Izba Reprezentantów (MT, 2 głosy), Izba Reprezentantów (NL, 1 głos), Zgromadzenie Republiki (PT, 2 głosy), Riksdag (SE, 2 głosy), Izba Gmin (UK, 1 głos).

Uzasadnione opinie do COM(2012) 130 w bazie IPEX

    os_pl_6

     

    wróć do góry