Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Konferencje w Sejmie > Traktat z Lizbony traktatem...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Traktat z Lizbony traktatem parlamentów europejskich Warszawa, 22-23 lutego 2010

Program konferencji

 1. Otwarcie konferencji - marszałek Sejmu Bronisław Komorowski
 2. Otwarcie konferencji - marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
 3. Panel 1: Monitorowanie zasady pomocniczości – kiedy? w jakiej formie?
  • Prof. Cezary Mik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biuro Analiz Sejmowych) Rola parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
  • Biuro Analiz Sejmowych, Parlamentarna kontrola zgodności z zasadą pomocniczości aktów ustawodawczych UE,
  • Dan Matei (Rumunia, Izba Deputowanych) Różne podejście parlamentów narodowych do kontroli zasady pomocniczości
 4. Panel 2: Aktywnie przyczyniać się do prawidłowego funkcjonowania UE – oceniać i kontrolować czy współtworzyć?
  • Prof. Artur Nowak-Far (Polska) Procedura kładki
  • Mariusz Skowroński (Eurojust) Wpływ parlamentów narodowych na poprawę funkcjonowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowani I oceny Eurojust
  • Michael Hilger (Zgromadzenie UZE) Parlamenty narodowe a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
 5. Panel 3: System współpracy między parlamentami UE – z kim? razem czy osobno?
  • Loreta Raulinaityte (Sekretariat COSAC) Rola COSAC we współpracy międzyparlamentarnej w UE – tocząca się debata
  • Olev Aarma (Estonia, Riigikogu) Czy można poprawić działający system?
  • Richard Mongin Forrest (Jednostka Wsparcia Centralnego IPEX) Wymiana informacji w sprawach UE między parlamentami narodowymi po Traktacie z Lizbony
  • Paolo Visca (Włochy, Izba Deputowanych) "System współpracy": jeden krok dalej
  • Mario Ruse (Rumunia, Izba Deputowanych) Lepsze wdrożenia najlepszych praktyk różnych parlamentów narodowych UE
 6. Panel 4: Nowe zadania administracji parlamentarnej – dostosowanie czy reforma?
  • Andrew Makower (Zjednoczone Królestwo, Izba Lordów) Życie po Lizbonie: dostosowanie rozwiązań administracyjnych
  • Dr Hinrich Schröder (Niemcy, Bundestag) Nowe zadania administracji parlamentarnej po Traktacie z Lizbony
  • Carsten U. Larsen (Sekretarz Generalny Folketingu)
  • Adriana Costescu (Rumunia, Izba Deputowanych) Wyzwania i szanse dla parlamentów narodowych po Traktacie z Lizbony
 7. Uwagi końcowe - szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska

Informacja OIDE

Strona archiwalna konferencji (bez dokumentów i grafiki)