Strona główna > Badanie pomocniczości > Procedura żółtej kartki > COM(2013) 534 - procedura żółtej...

 

logo be

AAA Drukuj

Procedura żółtej kartki - COM(2013) 534

Zgodnie z art. 7 Protokołu [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, minimum niezbędne do uruchomienia procedury żółtej kartki dla projektu dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństw i sprawiedliwości, przedłożonego na podstawie art. 76 TfUE, stanowiło na dzień 28.10.2013 r. 14 głosów parlamentów narodowych / izb parlamentów narodowych.

Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 14 parlamentów / izb dysponujących, w świetle Protokołu nr 2, łącznie 18 głosami, przesłało uzasadnione opinie dotyczące:

COM(2013) 534 wersja ostateczna
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej

Proces legisalcyjny: EUR-Lex    Obserwatorium Legislacyjne

  • Data przyjęcia projektu przez Komisję Europejską – 17.07.2013
  • Data przekazania ostatniej wersji językowej projektu – 21.08.2013
  • Termin badania pomocniczości – 28.10.2013

Parlamenty / izby, które przyjęły uzasadnione opinie:
Izba Reprezentantów (CY, 2 głosy), Senat, (CZ, 1 głos), Senat (FR, 1 głos), Houses of the Oireachtas (IE, 2 głosy), Izba Reprezentantów (MT, 2 głosy), Izba Reprezentantów i Senat (NL, 2 głosy), Izba Deputowanych (RO, 1 głos), Zgromadzenie Państwowe (SI, 1 głos), Riksdag (SE, 2 głosy), Zgromadzenie Narodowe (HU, 2 głosy), Izba Gmin i Izba Lordów (UK, 2 głosy).

Uzasadnione opinie do COM(2013) 534 w bazie IPEX

os pl com534

wróć do góry