Strona główna > Badanie pomocniczości > Europejskie bazy danych, dokumenty

 

logo be

AAA Drukuj

Europejskie bazy danych, dokumenty

BAZY DANYCH

 • IPEX - baza zawierająca informacje o kontroli dokumenów UE w parlamentach narodowych. Każdy parlament (izba parlamentu) wkłada do bazy własne informacje i dokumenty, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości.
  Więcej informacji na temat bazy IPEX
 • National Parliament opinions and Commission replies - baza Komisji Europejskiej zawierająca uzasadnione opinie parlamentów narodowych w sprawie pomocniczości oraz inne opinie przesłane do KE, a także odpowiedzi Komisji.
 • Parlament Europejski
  • Baza CONNECT - w bazie zebrane są uzasadnione opinie i inne opinie przesłane przez parlamenty narodowe do PE; z bazy tej pobierane są dane do Rejestru dokumentów PE, a jej rekordy są linkowane w Obserwatorium Legislacyjnym.
  • Publiczny rejestr Parlamentu Europejskiego - uzasadnione opinie parlamentów narodowych - tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE - można znaleźć poprzez słowo kluczowe "uzasadniona opinia" i nazwę parlamentu/izby.
  • Obserwatorium Legislacyjne - uzasadnione opinie parlamentów narodowych są publikowane, wraz z innymi dokumentami danej procedury, w części Documentation gateway, sekcja National parliaments. Uzasadnione opinie podłączone są jako tekst, a w przypadku innych opinii linkowany jest rekord z bazy CONNECT.
  • Statystyki dotyczące kontroli pomocniczości (State of Play Note) - dyrekcja PE ds. kontaktów z parlamentami narodowymi przygotowuje comiesięczne notatki zawierające informacje o przesłanych do PE projektach aktów ustawodawczych, uzasadnionych opiniach i innych opiniach parlamentów narodowych. 

DOKUMENTY UE

OPRACOWANIA OIDE