Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Kalendarz spotkań > Kalendarz wydarzeń parlamentarnych 2014

 

logo be

AAA Drukuj

Kalendarz wydarzeń parlamentarnych 2014

 

Wybierz miesiąc:    

 

STYCZEŃ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

13-16.01
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

20-22.01
Bruksela

Europejski Tydzień Parlamentarny 2014:

  • Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE (art. 13 TSKZ)
  • Cykle semestru europejskiego 2013 i 2014
  • Międzyparlamentarne spotkania komisji organizowane przez komisje branżowe PE:
    - Zwalczanie bezrobocia oraz społeczne [...]
    - W kierunku efektywnego systemu VAT [...]
    - Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności [...]

projekt programu
(EN)

26-27.01
Ateny

Spotkanie przewodniczących COSAC

projekt programu
(EN)

26-27.01
Wilno

Spotkanie sekretarzy generalnych parlamentów Unii Europejskiej

projekt programu
(EN)

LUTY 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

03-06.02
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

16-17.02
Ateny

Spotkanie przewodniczących komisji ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

projekt programu
(EN)

18.02
Bruksela

Forum Parlamentarne Parlamenty Unii Europejskiej w globalnym zarządzaniu

projekt programu
(EN)

24-27.02
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

MARZEC 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

05.03
Bruksela

Międzyparlamentarne spotkanie komisji: Zapobieganie przemocy wobec kobiet: wyzwanie dla wszystkich

projekt programu
(EN)

10-13.03
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

13-14.03
Rzym

Międzynarodowa konferencja Znaczenie Europy. Wzrost, zatrudnienie i prawa: czy Unia Europejska sprosta wyzwaniom?

program (EN)

16-17.03
Ateny

Spotkanie przewodniczących komisji ds. produkcji, handlu i gospodarki morskiej

projekt programu
(EN)

19.03
Bruksela

Wspólne spotkanie komisji: Priorytety na lata 2014-2019 w obszarze wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

projekt programu
(EN) 

20-21.03
Bruksela

Rada Europejska

projekt porządku obrad

KWIECIEŃ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

02-03.04
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

03-04.04
Ateny

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)

projekt programu
(EN)

06-08.04
Wilno

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)

projekt programu
(EN)

14-17.04
Strasburg

Sesja plenarna PE

-

MAJ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

27.05
Bruksela

Nieoficjalna kolacja szefów państw i rządów

-

CZERWIEC 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

15-17.06
Ateny

Sesja plenarna COSAC

projekt programu
(EN)

26-27.06
Bruksela

Rada Europejska

projekt porządku obrad

LIPIEC 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

17-18.07
Rzym

Spotkanie przewodniczących COSAC

projekt programu
(EN)

SIERPIEŃ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

30.08
Bruksela

Rada Europejska

-

WRZESIEŃ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

29-30.09
Rzym

Międzyparlamentarna konferencja na podstawie art. 13 paktu fiskalnego

projekt programu
(EN)

PAŹDZIERNIK 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

 13-14.10
Rzym

Spotkanie przewodniczących komisji ds. praw podstawowych

projekt programu
(EN) 

 14-16.10
Hernádvécse

Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

projekt programu
(EN)

23-24.10
Bruksela

Rada Europejska

wstępny porządek obrad

 24-25.10
Narva

Nieformalne konsultacje komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

program (EN)

26-27.10
Rzym

Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa, rozwoju przemysłu oraz MŚP

projekt programu
(EN)

LISTOPAD 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

 05-07.11
Rzym

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)

projekt programu
(EN) 

 26.11
Berlin

Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

-

30.11-02.12
Rzym

Sesja plenarna COSAC

projekt programu
(EN)

GRUDZIEŃ 2014

Data i miejsce

Wydarzenie

Dodatkowe informacje

 01-02.12
Bruksela


Międzyparlamentarne spotkanie komisji: Agenda działań zewnętrznych UE; Bałkany Zachodnie

program

18-19.12
Bruksela

Rada Europejska

projekt porządku obrad