Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KMSKZG, spotkanie IV

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

KMSKZG, spotkanie IV

4.02.2015, BRUKSELA

Po raz drugi Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE / Konferencja Międzyparlamentarna Artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu została zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego.

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Naimski (PiS) – członek Komisji Gospodarki Sejmu RP, sen. Kazimierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski(PO) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Europejski New Deal: stymulowanie prywatnych i publicznych inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie
  2. Konsolidacja fiskalna i reformy strukturalne: obecny stan i najlepsze praktyki w ramach wdrażania paktu fiskalnego
  3. Wzmocnienie wymiaru społecznego UGW

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie PE (j. ang.)
Draft programme pdf
List przedstawicieli Sejmu RP pdf / pdf_EN