Strona główna > Traktaty > Obecnie obowiązujące traktaty > Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii... > Sejm RP > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem...

 

logo be

AAA Drukuj

Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji na 2015 rok

  1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2015 rok - Nowy początek w parlamentach narodowych
    [Informacje z bazy IPEX, COM (2014) 910]
  2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 5 lutego 2015
    EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie , COM(2014) 910
  3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 16 grudnia 2014
    Debata nad Programem prac Komisji na 2015