Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla... > Sesje plenarne ZPUŚ / EMPA > XI SESJA

 

logo be

AAA Drukuj

XI SESJA

11-12.05.2015, LIZBONA

PORZĄDEK DZIENNY (PROJEKT) pdf

Poniedziałek, 11 maja 2015

  1. Spotkania komisji
  2. Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych

Wtorek, 12 maja 2015

  1. Otwarcie sesji plenarnej - imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim
  2. Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza
  3. Prezentacja i zatwierdzenie rekomendacji poszczególnych komisji ZPUŚ
  4. Deklaracja Szczytu Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza
  5. Przekazanie przewodnictwa ZPUŚ Maroku

PRZYJĘTE REKOMENDACJE

1. Recommendation of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - Political

2. Recommendation of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - Economic

3. Recommendation of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - Culture

4. Recommendation of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - Energy

5. Recommendation of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - Women

 

wróć do góry