Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Debata nad stanem Unii i programem...

 

logo be

AAA Drukuj

Debata nad stanem Unii i programem prac Komisji na 2016 rok

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2016 rok. Czas na nieprzeciętne działania w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2015) 610]
 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 21 grudnia 2015
  [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM (2015) 610]
 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 16 września 2015 r.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2016

  [Obserwatorium legislacyjne PE]
 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 9 września 2015 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii

  [State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity – przemówienie przewodniczącego KE, Jean-Claude'a Junckera, EN]

  [Letter from Commission President Juncker and First Vice-President Timmermans to the Presidents of the Parliament and the Council of the EU, 09.09.2015]

  [The State of the Union 2015: Progress on the European Commission's 10 Priorities - strona KE dotycząca debaty nad stanem Unii]
 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 7 lipca 2015 r.
  Debata nad przygotowaniem programu prac Komisji na 2016 rok