Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Instytucjonalne aspekty utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych pdf
Opublikowano 24.11.2010
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne

W opracowaniu wskazano główne etapy tworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony. Uzupełnienie informacji stanowi wykaz podstawowych dokumentów regulujących organizację i działania ESDZ.
Słowa kluczowe: kompetencja administracyjna, stosunki Unii Europejskiej, funkcjonowanie instytucji, organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)


Porozumienie ramowe między Parlamentem Europejskim a Komisją (2010-2015) pdf
Opublikowano 20.10.2010
Dziedzina: Postanowienia instytucjonalne

W informacji zaprezentowano podstawowe dokumenty oraz omówiono proces negocjacji i zawarcia porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na lata 2010-2015.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, kompetencje władzy wykonawczej, Komisja Europejska, porozumienie międzyinstytucjonalne, kompetencje instytucji (UE)