Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > IX SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

IX SPOTKANIE

2-4.09.2016, BRATYSŁAWA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wojciech Skurkiewicz (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP,  pos. Józef Leśniak (PiS) - członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, pos. Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Ryszard Majer (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Sobota, 3 września kwietnia 2016

 • Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji
 • Spotkanie przewodniczących delegacji
 • Spotkanie grup politycznych
 • Otwarcie sesji, powitanie, uwagi wstępne
 • Sesja I:
  UE jako globalny gracz - poszukiwanie skutecznego modelu dyplomacji wielostronnej
 • Równoległe warsztaty
  Warsztat A – „Wschodnie sąsiedztwo UE: priorytety, perspektywy oraz wyzwania"
  Warsztat B – „Zrównoważony rozwój i migracja: w kierunku kompleksowego podejścia"
  Warsztat C – „W kierunku Europejskiej Unii Obrony: biała księga jako pierwszy krok"

Niedziela, 4 września 2016

 • Spotkanie trojki
 • Sesja II:
  Bałkany Zachodnie i UE: współpraca i integracja
 • Zamkniecie sesji konferencji
  Prezentacja wyników warsztatów i przyjęcie konkluzji
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Wnioski końcowe Konferencji Międzyparlamentarnej pdf / Final conclusions of the Inter-Parliamentary Conference pdf_EN