Strona główna > Ustawy o ratyfikacji > VIII kadencja

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE VIII kadencja

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. - Dz.U. 2019 poz. 1039
  • proces legislacyjny (druk nr 3300)
  • uchwalenie ustawy (12 kwietnia 2019, stenogram)
   13 sierpnia 2019 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy.
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. - Dz.U. 2019 poz. 566
  • proces legislacyjny (druk nr 3177)
  • uchwalenie ustawy (21 lutego 2019, stenogram)
   29 lipca 2019 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące decyzji.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. - Dz.U. 2018 poz. 1611
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.  o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. - Dz.U. 2018 poz. 1415
  12 września 2018 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.  o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. - Dz.U. 2018 poz. 1411
  28 września 2018 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. - Dz.U. 2017 poz. 2223
  22 marca 2018 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy
 • Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2017 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. - Dz.U. 2017 poz. 2105
  15 grudnia 2017 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące protokołu
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r. - Dz.U. 2017 poz. 1501
 • Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. - Dz.U. 2017 poz. 1977
  29 stycznia 2018 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące umowy
 • Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. - Dz.U. 2016 poz. 1631 7 października 2016 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące Porozumienia paryskiego
 • Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. - Dz.U. 2016 poz. 1862 10 stycznia 2017 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące ratyfikacji umowy o wzmocnionym partnerstwie