Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Posiedzenia Komisji Spraw... > Posiedzenie Komisji Spraw...

 

logo be

AAA Drukuj

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

28.09.2016, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP

PORZĄDEK OBRAD

Wymiana poglądów na temat cyklu semestru europejskiego 2016