Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Spotkania w ramach Europejskiego... > Europejski tydzień parlamentarny 2017

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Europejski Tydzień Parlamentarny 2017

30.01-01.02.2017, BRUKSELA

CYKL SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2017

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jacek Sasin (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Wiesław Krajewski (PiS) – członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Dominik Tarczyński (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Grzegorz Bierecki (PiS) - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Bogusława Orzechowska (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, sen. Ryszard Majer (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

 1. Sesja plenarna: Polityczne priorytety cyklu semestru europejskiego 2017
 2. Sesja plenarna: Unia Gospodarcza i Walutowa ponownie – Jak kształtować faktyczną UGW?
 3. Międzyparlamentarne spotkania komisji:
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji organizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE (ECON)
   - Sesja 1: Panama Papers, Bahamas leaks: jaki oddźwięk wywołały te doniesienia w parlamentach narodowych? Jakie wnioski można wysnuć?
   - Sesja 2: Unia bankowa, unia rynków kapitałowych i jednolity rynek UE dla usług finansowych
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)
   - Sesja 1: Mobilność pracowników i znaczenie migracji zarobkowej
   - Sesja 2: Europejski filar praw socjalnych – kolejny etap po konsultacjach
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Budżetową PE (BUDG)
   - Sesja 1: Bardziej przejrzyste, proste, sprawiedliwe i demokratycznie rozliczalne sposoby finansowania UE - kontynuacja końcowych zaleceń
   grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych
   - Sesja 2: Reforma rozporządzenia finansowego UE na rzecz poprawy wdrażania programów wieloletnich

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. STABILNOŚCI, KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Po raz czwarty Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.