Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XII SPOTKANIE

15-17.02.2018, SOFIA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Pyzik (PiS) - członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP,  sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Tomasz Grodzki (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Piątek, 16 lutego 2018

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkanie przewodniczących delegacji
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I:
  Priorytety i strategie UE w obszarze WPZiB i WPBiO
  Debata

Sobota, 17 lutego 2018

 • Sesja II:
  Przyspieszanie reform ze względu na europejską perspektywę dla Bałkanów Zachodnich
  Debata
 • Warsztaty
  Warsztat 1 – Strategiczne połączenia energetyczne i transportowe na Bałkanach Zachodnich
  Warsztat 2 – Strategia dla regionu Dunaju
  Warsztat 3 – Stosunki UE-Chiny
 • Podsumowanie dyskusji z warsztatów
 • Sesja III:
  WPBiO – wdrażanie globalnej strategii UE
  Wzmocnienie współpracy UE-NATO w ramach wdrażania deklaracji warszawskiej
  Wzrost zdolności wojskowych UE
  Cyberobrona i komunikacja strategiczna
  Debata
 • Sesja IV:
  Region Morza Czarnego – stan obecny
 • Prezentacja dokumentów Konferencji
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

 Oświadczenie przewodniczących delegacji pdf / Statement of the Heads of delegations pdf_EN