Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XIII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XIII SPOTKANIE

11-12.10.2018, WIEDEŃ

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Michał Wojtkiewicz (PiS) - członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Norbert Obrycki (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, sen. Adam Bielan (PiS) - wicemarszałek Senatu, członek Komisji Obrony Narodowej Senatu RP,  sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU

Czwartek, 11 października 2018

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I:
  Bezpieczeństwo, migracje i kontrola granic zewnętrznych
  Debata
 • Warsztat A: Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem w związku z wycofaniem się z niego USA
  Warsztat B: Ułatwianie mobilności wojskowej w UE w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO)
  Warsztat C: Rola Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako kluczowego partnera na rzecz dialogu między Wschodem a Zachodem

Piątek, 12 października 2018

 • Sesja II:
  Europejski wkład w poprawę sytuacji politycznej i humanitarnej w Syrii
  Debata
 • Sesja III:
  Europejska perspektywa dla Bałkanów Zachodnich
  Debata
 • Uwagi końcowe przewodniczącychDOKUMENTY

 Final Statement by the Co-Presidency/Oświadczenie końcowe Prezydencji