Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > KMSKZG, spotkanie XII

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

KMSKZG, spotkanie XII

18-19.02.2019, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Bartłomiej Wróblewski (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Grzegorz Bierecki (PiS) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, sen. Andrzej Stanisławek (PiS) - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz sen. Mieczysław Augustyn (PO) – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz członek senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

PROJEKT PROGRAMU

  • Konwergencja, stabilizacja i spójność w UGW: Jaka jest rola wieloletnich ram finansowych?
  • 20 lat euro: droga naprzód
  • Priorytety inwestycyjne na okres po 2020 r.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

Informacje na stronie Konferencji (j. ang.)