Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania komisji do spraw... > Spotkania komisji ds. europejskich... > XXVIII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XXVIII SPOTKANIE

29-30.09.2019, WILNO / KOWNO

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli pos. Piotr Apel (Kukiz'15), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Piort Wach (PiS), członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROGRAM

  • Wymiana poglądów na temat programu LXII COSAC (Helsinki, 1-3 grudnia 2019 r.)
  • Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (status quo, dalsze działania i główne priorytety)

 

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.

 

Agresja Rosji na Ukrainie: ikmplikacje dla geopolityki i bezpieczeństwa energetycznego UE

Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22 maja 2015

Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe I Inwestycyjne (TTIP) - stanowisko UE w światowym handlu. Czy TTIP jest dobre dla Europy?