Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XVI SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XVI SPOTKANIE

3-4.03.2020, ZAGRZEB

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO-KO) - zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.

PROJEKT PROGRAMU

Wtorek, 3 marca 2020

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkanie przewodniczących delegacji
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji: uwagi wstępne
 • Sesja I: Globalne wyzwania dla odpornej i wywierającej wpływ Europy
  Debata
 • Sesja II: Wiarygodna europejska perspektywa dla krajów Bałkanów Zachodnich
  Debata
 • Warsztat 1: Partnerstwo Wschodnie po 2020 r.
 • Warsztat 2: PESCO - wyzwanie dotyczące spójności inicjatyw UE w zakresie obrony oraz rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
 • Warsztat 3: Rola kobiet w zakresie pokoju i bezpieczeństwa

Środa, 4 marca 2020

 • Sesja III: Wzmocnienie europejskiej współpracy obronnej i przemysłu
  Debata
 • Prezentacja wniosków podsumowujących z warsztatów
 • Debata w sprawach pilnych
 • Przyjęcie wniosków i uwag końcowych przez przewodniczących

DOKUMENTY

 Conclusions / Konkluzje