Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Brdo pri Kranju

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja w Brdo pri Kranju

28-29.03.2022

PROGRAM 

Poniedziałek, 28 marca 2022

  • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Niemcy, Słowenia, Czechy, Parlament Europejski)
  • Sesja inauguracyjna
    • powitanie uczestników: Igor Zorčič, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii, Alojz Kovšca, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii
    • przyjęcie porządku obrad

Główni mówcy: Borut Pahor, prezydent Republiki Słowenii, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

  • Sesja I: Rola parlamentów w polityce sytuacji nadzwyczajnych – budowanie odporności demokratycznych rządów

Główni mówcy: Meritxell Batet Lamaña, przewodnicząca Kongresu Deputowanych Królestwa Hiszpanii, Roberto Fico, przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wtorek, 29 marca 2022

  • Sesja II: Unia Europejska jako gwarant stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie (i poza nim)

Zaproszony mówca: Talat Xhaferi, przewodniczący Sobrania Republiki Północnej Macedonii

Wystąpienie specjalne (wideo): Ruslan Stefanchuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

Główni mówcy: Miloš Vystrčil, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Constantine An. Tassoulas, przewodniczący Parlamentu Grecji, Wolfgang Sobotka, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Austrii

  • Debata i przyjęcie konkluzji
  • Uwagi końcowe 

DOKUMENTY

Conclusions of the Presidency / Konkluzje prezydencji