Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > ICM EUROJUST - Międzyparlamentarne... > Międzyparlamentarne Spotkanie... > ICM Eurojust, II SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

ICM Eurojust, II SPOTKANIE

01.02.2022, Bruksela [spotkanie hybrydowe]

ICM - Ocena działalności Eurojustu

Informacja na stronie PE

Skład delegacji

Pos. Sylwester Tułajew (PiS), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 

Projekt programu

  • Przyjęcie porządku dziennego i uwagi wprowadzające
  • Sesja I - Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii; prezentacja: Ladislav Herman, przewodniczący Eurojustu, sesja pytań i odpowiedzi
  • Sesja II - Współpraca między Eurojustem a Prokuraturą Europejską i władzami krajowymi; prezentacje, sesja pytań i odpowiedzi
  • Uwagi końcowe