Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds.... > Spotkania Konferencji > XXIII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Drukuj

XXIII SPOTKANIE

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczństwa i Obrony

01-02.10.2023, Madryt

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wojciech Kossakowski (PiS), Komisja Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Tadeusz Zwiefka (KO), Komisja do Spraw UE Sejmu RP

PROJEKT PROGRAMU

Niedziela, 1 października 2023 

  • Spotkanie parlamentów trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego

Poniedziałek, 2 października 2023

  • Spotkania grup politycznych 
  • Spotkanie urzędników parlamentów narodowych: nieformalny dialog dotyczący WPBiO
  • Sesja inauguracyjna: Željana Zovko, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych PE, Francina Armengol Socias, przewodnicząca Kongresu Deputowanych 
  • Sesja I – Priorytety WPZiB/WPBiO i bieżące wyzwania, w 30 rocznicę WPZiB/WPBiO; debata
  • Sesja II – Zagrożenia stwarzane przez Rosję: inwazja na Ukrainę i globalne konsekwencje; debata
  • Sesja III – Najnowsze wydarzenia w zakresie WPZiB/WPBiO; debata
  • Sesja IV – Europejska obrona i wyzwania dla WPBiO; debata
  • Zamknięcie konferencji: Pedro Rollán Ojeda, przewodniczący hiszpańskiego Senatu 

DOKUMENTY

Dokumenty na stronie konferencji (Spain 2023)