Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > IPEX

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Drukuj

IPEX - Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE

IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE (Interparliamentary EU Information Exchange powstała w wyniku zalecenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej z 2000 roku. W „Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w UE”, przyjętych w Hadze w 2004 r., stwierdzono, że celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w UE poprzez stworzenie platformy elektronicznej wymiany informacji dotyczącej UE między parlamentami w Unii. Oficjalne uruchomienie strony nastąpiło w czerwcu 2006, a od 2007 baza jest dostępna w sieci.

Najważniejszym elementem strony internetowej IPEX jest baza danych, do której – od 1 stycznia 2006 – są przesyłane w sposób automatyczny projekty legislacyjne i zmienione projekty legislacyjne oraz dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej (od września 2011 we wszystkich językach urzędowych UE). Od 1 grudnia 2009 do bazy przesyłane są także przez Radę projekty i zmienione projekty legislacyjne pochodzące od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do niej własne informacje, dokumenty lub linki związane z badaniem dokumentu UE, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości. Jednocześnie parlament (izba) wskazuje etap, na którym znajduje się jego kontrola danego dokumentu UE, poprzez wybór odpowiedniego symbolu (por. Wyjaśnienie symboli w dziale Parlamenty krajowe: Status kontroli). Nawigacja odbywa się w językach urzędowych UE, dokumenty parlamentarne są prezentowane w językach narodowych, a uzasadnione opinie – tłumaczone na angielski lub francuski.

Projekty podlegające badaniu pod kątem zasady pomocniczości są wymienione na głównej stronie IPEX wraz z informacją o upływie 8-tygodniowego terminu. Na stronie znajduje się stale aktualizowany kalendarz spotkań międzyparlamentarnych w Unii Europejskiej.

ulotka

Ulotka IPEX


DOKUMENTY PODSTAWOWE

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY Z POPRZEDNICH SPOTKAŃ

Patrz także: Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Informacja OIDE nr 01/2014, s. 21.

      Pytania i uwagi dotyczące informacji i dokumentów Sejmu podłączonych do bazy IPEX należy przesyłać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.