Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > IPEX

 

logo be

AAA Drukuj

IPEX - Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE

IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange), czyli platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach UE, powstał w wyniku zalecenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej z 2000 roku. W „Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w UE”, przyjętych w Hadze w 2004 r., stwierdzono, że celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w UE poprzez stworzenie platformy elektronicznej wymiany informacji dotyczącej UE między parlamentami w Unii, w tym dotyczących kalendarza spotkań międzyparlamentarnychi i wymiany poglądów w zakresie kontroli pomocniczości. Zgodnie z konkluzjami KPPUE, platforma ma być punktem kompleksowej obsługi międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach UE (one-stop shop) i wiarygodnym źródłem publicznej informacji. 

Głównym elementem strony internetowej IPEX jest baza danych, do której przesyłane są w sposób automatyczny projekty legislacyjne i dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej (od września 2011 we wszystkich językach urzędowych UE), a także projekty legislacyjne pochodzące od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do niej własne informacje, dokumenty lub linki związane z badaniem dokumentu UE, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości oraz opinie przekazywane w ramach dialogu politycznego. Uruchomiona w 2021 trzecia wersja platformy IPEX umożliwia też publikowanie wszelkich innych dokumentów i informacji parlamentarnych  niezwiązanych bezpośrednio z dokumentem UE w Bazie Legislacyjnej, w tym materiałów badawczo-analitycznych.

IPEX zapewnia hosting stron internetowych Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, COSAC, stałych konferencji międzyparlamentarnych w sprawach UE, a także innych unijnych gremiów współpracy międzyparlamentarnej. 

 


DOKUMENTY PODSTAWOWE

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY Z POPRZEDNICH SPOTKAŃ

Patrz także: Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Informacja OIDE nr 01/2014, s. 21.

      Pytania i uwagi dotyczące informacji i dokumentów Sejmu podłączonych do bazy IPEX należy przesyłać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.