Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Spotkania Parlamentu Europejskiego z... > Posiedzenia Komisji Spraw...

 

hu2024eu-approved-5Posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

, 28.09.2016, BRUKSELA SKŁAD DELEGACJI Sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP PORZĄDEK OBRAD Wymiana poglądów na temat cyklu semestru europejskiego 2016 Informacje na stronie PE (j. ang.)  
wiecej »

Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE

, 15.09.2015, BRUKSELA SKŁAD DELEGACJI Sen. Piotr Gruszczyński (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP. PORZĄDEK OBRAD Semestr europejski na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – wdrażanie priorytetów na 2015 rok (wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych). Informacje na stronie PE (j. ang.)
wiecej »