Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna - wybrane książki

 • Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020 (ed. A. J. Kukuła), Lublin 2015.
 • Europa regionów (red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka), Toruń 2011.
 • Filipek A.: Europejskie fundusze : strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Warszawa 2015.
 • Fundusze europejskie w polityce spójności (red. nauk. A. Augustyn, H. Ostapowicz), Białystok 2013.
 • Jasiński L. J.: Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Jóźwik B. (red.), : Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 2, Lublin 2010.
 • Kalinowski J.R.: Rozwój regionalny i lokalny. Wybrane zagadnienia polityki spójności w Unii Europejskiej, Płock 2010.
 • Kisiel Sz.: Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne, Olsztyn 2014.
 • Klimowicz M.: Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2010.
 • Kokocińska K.: Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 • Krzemiński M.: Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej, Warszawa 2014.
 • Kudełko J., Prusek A. i in.: Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Uniw. Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 • Łacny J. : Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójnośc, Warszawa 2010.
 • Mrozowska S.: Lobbing a wyzwania regionalne w Unii Europejskiej, Gdańsk 2014.
 • Musiałowska I.: Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur, Warszawa 2016.
 • Murzyn D.,: Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Warszawa 2010.
 • Oleksiuk A.: Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, Warszawa 2015.
 • Pancer-Cybulska E., Szostak E.: Wyzwania dla spójności Europy : gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, Wrocław 2017.
 • Paruch W.: Europa Karpat, Warszawa 2016.
 • Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia (red. S. I. Bukowski), Warszawa 2011.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, (red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski), Lublin 2012.
 • Rowe C.: Regional representations in the EU : between diplomacy and interest mediation, Basingstoke 2011.
 • Rozwój regionalny, (red. D. Grodzka i M. Korolewska), Warszawa 2017.
 • Ryszkiewicz A.: Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Sikora-Gaca M., Piechowicz M., Kleinowski M.: Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018.
 • Solarz P.: Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010, Warszawa 2011.
 • Supera-Markowska M.: Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego : przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie), Warszawa 2010.
 • Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego (red. Z. Mikołajewicz), Opole 2011.
 • Walenia A.: Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2018.
 • Wysokińska Z.: Integracja europejska : europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2010.
 • Wyzwania dla spójności Europy : społeczeństwo, granice, solidarność (red. E. Pancer-Cybulska, Ł. Olipra), Wrocław 2017.
 • Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej (red. S. Ciok, A. Raczyk), Wrocław 2012.

Aktualizacja: lipiec 2018