Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Budżet i programowanie finansowe - wybrane książki

 • Blum R.: Quelle réforme pour le budget européen?, Paris 2009.
 • Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski (red. E. Kawecka-Wyrzykowska), Warszawa 2008.
 • Burkiewicz W. i in., Przegląd budżetu UE: raport z konsultacji społecznych, Warszawa 2008.
 • The constitutionalization of European budgetary constraints (red. M. Adams, F. Fabbrini, P. Larouche), Oxford 2014.
 • Czernielewska-Rutkowska M.: Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy, Warszawa 2007.
 • Dudkiewicz B.: Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa, Warszawa 2016.
 • Grabowski T.: Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Toruń 2008.
 • Kosikowski C.: Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014
 • Laffineur M.: Budget de l'Union européene pour 2009: un exercice difficile pour la présidence française, Paris 2008.
 • Laffineur M.: Budget de l’Union européene pour 2010: quels moyens pour la relance?, Paris 2009.
 • Laffineur M.: Budget de l'Union européene pour 2011, Paris 2010.
 • Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Nowak-Far A.: Finanse Unii Europejskiej: aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa 2009.
 • Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Paluszak G., Sapała M.: Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Poznań 2013.
 • Soboń Janusz, Budżet Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe (red. nauk. E. Małuszyńska i in.), Poznań 2015.
 • Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej: stan i perspektywy (red. M. Świstak, J. W. Tkaczyński), Kraków 2015.
 • Żukrowska K.: Budżet ogólny Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Aktualizacja: sierpień 2018