Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Konferencje w Sejmie > Grupa robocza do spraw żółtej kartki

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Grupa robocza ds. ulepszenia procedury "żółtej kartki" Warszawa, 13 maja 2015

Grupa robocza do spraw ulepszenia procedury „żółtej kartki" pod przewodnictwem pos. Agnieszki Pomaskiej, przewodniczącej sejmowej Komisji do Spraw UE, spotkała się 13 maja 2015 w Warszawie.
Członkami grupy, powołanej na nieformalnym spotkaniu przewodniczących komisji ds. UE parlamentów narodowych, zorganizowanym z inicjatywy niderlandzkiej Izby Reprezentantów 19 stycznia 2015 w Brukseli, są zainteresowani przewodniczący komisji spraw europejskich parlamentów państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego.
Debata dotyczyła następujących kwestii:
1. Zwiększenie zaangażowania i bliższej współpracy parlamentów narodowych w sprawach europejskich – lepsze wykorzystanie dostępnych mechanizmów
2. Możliwości kontroli przez parlamenty narodowe zasady proporcjonalności na równi z zasadą subsydiarności
3. Możliwości przyspieszenia oraz ulepszenia jakości odpowiedzi Komisji Europejskiej na uzasadnione opinie i opinie wysyłane przez parlamenty narodowe w ramach dialogu politycznego
4. Możliwość wydłużenia terminu na przedstawienie uzasadnionej opinii z 8 do 12 tygodni.
W obradach wzięli udział parlamentarzyści z 14 izb/parlamentów państw członkowskich UE, a także eksperci parlamentarni oraz urzędnicy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Rezultat spotkania zostanie przedstawiony podczas plenarnego posiedzenia COSAC w Rydze, 31 maja – 2 czerwca 2015.


Projekt programu spotkaniapdf
Speech by Marshal of the Sejm, Mr Radosław Sikorski pdf
Working paper pdf
Summary of the proposals pdf
Letter from Mr Richárd Hörcsik, Chair of the European Affairs Committee, Hungarian National Assembly pdf
List of participantspdf

Raport grupy roboczej zaprezentowany na posiedzeniu COSAC, 2.06.2015, Ryga (EN) pdf
Załącznik (EN) pdf

Transmisja
Informacja na stronie Sejmu

Opracowanie
5 lat badania zasady pomocniczości pdf
Załączniki:
1. Uzasadnione opinie - statystyki pdf
2. Dokumenty współpracy międzyparlamentarnej oraz instytucji UE w sprawie pomocniczości pdf