Strona główna > Ważne debaty parlamentarne > Debata nad stanem Unii i programem... > Dokumenty programowe KE > Debata parlamentarna nad dokumentami...

 

logo be

AAA Drukuj

Debata nad programem legislacyjnym na 2006 rok

 1. Posiedzenie Sejmu RP, 16 grudnia 2005 r.
  Debata plenarna nad Programem legislacyjnym i programem prac Komisji na 2006 r.

  [Źródła: Informacja w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok - druk sejmowy nr 120; Informacja w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok - 5. posiedzenie Sejmu w dniach 14-16 grudnia 2005 – stenogram z debaty; Krótkie streszczenie debaty plenarnej Sejmu nad Programem Legislacyjnym i Programem Prac Komisji na 2006 r. przesłane do Folketingu i do sekretariatu COSAC, zgodnie z sugestią zawartą w liście przewodniczącego Ch. Mejdahla]

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 grudnia 2005 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2006 rok. Parlament m.in.:
  • zaapelował do Komisji m.in. o poprawienie spójności prezentacji i zawartości programu rocznego, w szczególności poprzez dołączenie do każdego wniosku podstawy prawnej,
  • wyraził nadzieję, że w bardzo niedalekiej przyszłości program roczny stanie się prawdziwym międzyinstytucjonalnym programem działań.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu Legislacyjnego i Programu Prac Komisji na 2006 r. (COM(2005)0531), P6_TA-PROV(2005)0524, 15.12.2005.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 listopada 2005 r.
  Debata nad Programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2006 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2006, 15.11.2005.]