Strona główna > Parlament Europejski > Informacja o wybranych debatach i... > Posiedzenie Parlamentu Europejskiego,...

 

logo-spanish-pr

AAA Drukuj

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 19-22 kwietnia 2004, Strasburg

Skrócona informacja o porządku obrad
W porządku obrad Parlamentu Europejskiego znalazły się m. in. następujące punkty:

 1. Debata na temat poszanowania i popularyzowania wartości, na których opiera się Unia.
 2. Połączona debata na temat ochrony konsumentów.
 3. Debata na temat najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 4. Debata na temat modernizacji prawa spółek i poprawy zarządzania firmą.
 5. Debata na temat jednolitej płatności rolnej.
 6. Debata na temat dostaw gazu.
 7. Debata w sprawie wymogów koniecznych dla przyznania eko-znaku dla urządzeń elektrycznych.
 8. Debata w sprawie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
 9. Debata w sprawie baterii i akumulatorów.
 10. Debata na temat zintegrowanej polityki produktowej.
 11. Debata na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 12. Debata na temat bezpieczeństwa na morzu.
 13. Debata w sprawie pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
 14. Debata w sprawie prawodawstwa socjalnego w zakresie transportu drogowego.
 15. Debata w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa w tunelach transeuropejskiej sieci dróg.
 16. Debata na temat wyzwań politycznych i środków budżetowych dla rozszerzonej Unii 2007-2013.
 17. Debata na temat trzeciego raportu w sprawie spójności gospodarczej i społecznej.
 18. Debata na temat rocznej strategii polityki Komisji na 2005 r.
 19. Debata na temat wstępnych prognoz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w 2005 r.
 20. Połączona debata na temat wykonania budżetu na 2002 r.
 21. Debata na temat umowy między Wspólnotą Europejską a USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych osobowych pasażerów przez przewoźników lotniczych.
 22. Debata na temat wolności wypowiedzi oraz prawa do otrzymywania i przekazywania informacji.
 23. Debata na temat stemplowania dokumentów podróży.
 24. Debata na temat Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
 25. Komunikat Komisji w sprawie wniosku o członkostwo Chorwacji w UE.
 26. Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie zjednoczenia Cypru.
 27. Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
 28. Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie stosunków transatlantyckich.
 29. Połączona debata na temat Pakistanu.
 30. Debata na temat przestrzegania praw człowieka na świecie w 2003 r. i polityki UE.
 31. Debata na temat demokracji, rządów prawa, praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich.
 32. Debata na temat inicjatywy „Europejska Stolica Kultury” w latach 2005-2019.
 33. Debata na temat przejrzystości kwalifikacji i uprawnień (Europass).
 34. Połączona debata na temat kolei wspólnotowych.
 35. Debata w sprawie programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.
 36. Debata w sprawie zapewnienia szerszego dostępu do europejskich zasobów cyfrowych.
 37. Oświadczenie Komisji w sprawie wyniku procesu przeciwko Leyli Zana i innym w Ankarze.
 38. Połączona debata na temat gospodarki i zatrudnienia.
 39. Debata na temat kobiet w Europie Południowo–Wschodniej.
 40. Oświadczenie Komisji na temat rewizji konwencji ottawskiej w sprawie zakazu stosowania min przeciwpiechotnych.
 41. Debaty dotyczące przypadków łamania praw człowieka oraz demokracji i rządów prawa.