Strona główna

 

logo prez port

AAA Drukuj

Konferencja w sprawie przyszłości Europy 2020-2022 Opublikowano: 29.01.2021

16 lipca 2019 Ursula von der Leyen, ówczesna kandydatka na przewodniczącą Komisji, przedstawiła w Parlamencie Europejskim propozycję zorganizowania Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którą następnie rozwinęła w swoich Wytycznych politycznych dla Komisji. Projekt Komisji ze stycznia br. opiera się na założeniu, że konferencja będzie oddolnym forum otwartym na społeczeństwo obywatelskie, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz parlamenty i inne podmioty. Obrady mają być zorganizowane wokół dwóch równoległych wątków: najważniejszych kwestii określonych w 6 priorytetach politycznych Komisji i w strategicznym programie Rady Europejskiej oraz zagadnień związanych z procesami demokratycznymi i sprawami instytucjonalnymi.

Do debaty o konferencji włączyły się: Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, ośrodki badawcze i świat akademicki. Dyskusja dotyczyła koncepcji i celów konferencji, a także jej struktury, mandatu i harmonogramu. Zastanawiano się ponadto nad zakresem udziału parlamentów narodowych, sposobem zorganizowania uczestnictwa obywateli i zapewnienia skutecznych działań następczych.

Instytucje UE przedstawiły swoje stanowisko w sprawie konferencji lub rozpoczęły debatę:

  • Parlament Europejski: rezolucja z 15 stycznia 2020 (2019/2990(RSP)), rezolucja z 18 czerwca 2020 (2020/2657(RSP)),
  • Komisja: komunikat COM(2020) 27, 22 stycznia 2020,
  • Rada Europejska: Konkluzje ws. ogólnego podejścia do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 12 grudnia 2019,
  • Rada UE: stanowisko przyjęte na posiedzeniu Coreper, 24 czerwca 2020.

Obecnie Parlament Europejski, Rada i Komisja rozmawiają nt. ostatecznego mandatu konferencji, który ma zostać przyjęty w formie wspólnej deklaracji.

NAJNOWSZE
30 listopada 2020 przewodniczący 34 komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych lub ich izb podpisali się pod zainicjowanym przez niemiecką prezydencję listem do instytucji UE, w którym wyrażają nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie konferencji i apelują o odpowiednie włączenie parlamentów narodowych w jej przygotowanie oraz struktury.

W grudniu 2020 Wspólna Komisja ds. UE parlamentu Irlandii opublikowała swoje propozycje i zalecenia co do Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W załączonym pliku publikujemy linki do podstawowych dokumentów, ważniejszych opracowań i debat on-line dotyczących konferencji. pdf


Słowa kluczowe: Unia Europejska, dalszy rozwój UE, polityki UE, reforma instytucjonalna, parlament narodowy