Strona główna > Unijne bazy danych

 

swedish pres 2023 logo

AAA Drukuj

Unijne bazy danych

 • EUR-Lex – portal dostępu do prawa Unii Europejskiej zawierający m.in.: Dziennik Urzędowy UE, akty prawne UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, wersje skonsolidowane itp.), projekty aktów prawnych, orzecznictwo UE, umowy międzynarodowe, pytania parlamentarne czy budżet UE. Baza pozwala także na śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Portal w obecnej postaci działa od marca 2013 (przez rok jako wersja testowa równolegle z poprzednią, od marca 2014 jako jedyna wersja). Jest aktualizowany codziennie, a dostęp do niego jest możliwy w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.
 • Obserwatorium Legislacyjne – baza danych Parlamentu Europejskiego monitorująca etapy procesu legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prac Parlamentu Europejskiego. Zawiera informacje od 1994 roku.
 • CURIA – całość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.
 • Rejestry dokumentów:
 • Dokumenty Rady Europejskiej (brak bazy)
 • Baza dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych (baza Komisji Europejskiej)
 • Baza umów międzynarodowych (baza Rady Unii Europejskiej)
 • N-Lex – portal Urzędu Publikacji Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do zbiorów prawa krajowego państw członkowskich UE, uruchomiony 28 kwietnia 2006 roku; obecnie oferuje dostęp do baz danych z 27 państw członkowskich UE.
 • Baza DORIE – wybór dokumentów i wyciągi z dokumentów dotyczących funkcjonowania instytucji i procesu decyzyjnego Unii, a także konferencji międzyrządowych i Konwentu Europejskiego.
 • Summaries of legislation – streszczenie, stale aktualizowane, ustawodawstwa obowiązującego w każdej z dziedzin działalności UE.
 • Baza IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE – zawiera wnioski legislacyjne, dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej oraz informacje o tym, w jaki sposób te projekty i dokumenty są rozpatrywane przez parlamenty narodowe. Nawigacja i dostęp do dokumentów w 24 językach. Baza działa od 2006 roku.